Viem, že nič neviem.

Viem, že nič neviem.

Viem, že nič neviem.
Tieto slová som si pred skúšaním v škole pomyslela veľmi často. Prezradím Vám tajomstvo, mávala som trému. A ešte jedno, aj teraz ju ešte občas mám. Keď mám niečo povedať nahlas pred veľkým množstvom ľudí, roztrasú sa mi kolená a niekedy aj hlas. Občas sa musím zhlboka nadýchnuť, aby som ten hlas i kolená zastavila. (Čo pomáha vám? Svoj zaručený trik mi môžete pošepkať do komentára, pre prípad 😉). Ak si teraz hovoríte, že s vekom sa tréma stráca, musím vás sklamať. Nestráca. Postupne si však človek na to, že musí hovoriť nahlas či hovoriť sám za seba zvykne a už mu to nepôsobí také napätie ako kedysi.
Slová viem, že nič neviem, však neznamenajú, že človek nie je naučený, pripravený, či niečo naozaj nevie. Len je ochotný pripustiť, že nemusí vedieť všetko. A myslím si, že je to aj správne. Nemyslieť si, že svet je gombička. Občas totiž nastanú situácie, keď sa môžeme aj mýliť. Nie sme predsa vševedkovia, ktorí majú patent na pravdu a rozum. Verš z knihy prísloví túto myšlienku dokonca podčiarkuje, keď tvrdí, že len bláznovi sa vidí jeho cesta správnou. Podľa tohto verša je múdry človek ten, kto počúva aj iných okolo seba, doslovne poslúcha radu. Kedysi som stretla jednu veľmi múdru, staršiu ženu. Volala sa Mária. Teta Marienka hovorievala: Všetci ľudia všetko vedia. A myslela tým, že ak sa spojí veľa ľudských myšlienok a skúseností, je mozaika ľudskej múdrosti omnoho širšia, bohatšia a farebnejšia. Lebo veď viac hláv, viac rozumu. A čím som staršia, tým viac si uvedomujem, ako mi niektoré tie hlavičky v živote chýbajú. Ich slová, ich myšlienky, ich nápady a rady. Bolo by fajn myslieť na to vtedy, keď už nie je neskoro...

AKTIVITY
Mávaš trému? Ako sa prejavuje u teba? Ako s ňou bojuješ?
Jedno známe príslovie znie: Prázdny klas sa k nebu týči, plný k zemi kloní. Vieš čo znamenajú tieto slová?
Poznáš iné príslovia, ktoré v sebe nesú myšlienku podobnú tým, o ktorých dnes spolu uvažujeme?
Slová VIEM, ŽE NIČ NEVIEM povedal známy filozof. Vieš ktorý? Skús ho prostredníctvom internetu vyhľadať a jeho meno nám napíš do komentára.