Šimeón

Šimeón

Prvorodený Jákobov syn Rúben sa prispôsobil pohanskému prostrediu. Zato jeho brat Šimeón, bol už z „ trocha iného cesta“. Prísne dbal na zachovávanie národnej a náboženskej čistoty Izraela, ktorá nedovoľovala žiadne spoločenstvo s inými národmi a ich náboženstvami.
A história sa opakuje.
Aj v dnešnom svete sú štáty, národy a skupiny ľudí, ktorí len seba a svoje náboženstvo, svoj život pokladajú sa správny. Napádajú ľudí, ktorí sú inej viery, násilným spôsobom i za cenu smrti, úplne fanaticky, si idú za svojím.
Násilie nemá miesto u kresťanov. No prejavilo sa - či už inkvizíciou, pálením kacírov, rekatolizáciou počas protireformácie.
Koníkom sa pri parkúre dávajú klapky na oči, aby sa nerozrušovali vecami a prebiehajúcimi dejmi okolo nich, ale venovali sa len pretekom. Zdá sa, že aj my ľudia sme často krát ako tieto koníky, máme klapky na očiach a ideme si stoj čo stoj za tým svojím. Nechceme počúvať názor iných, nechceme ustúpiť z našich radikálnych názorov. Ľudia sa potom takto často združujú, vytvárajú nové hnutia a skupiny, ktoré potláčajú nároky a názory iných.
Pán Ježiš to od nás však nechce. On pokorne niesol svoj kríž, pokorne trpel akúkoľvek pohanu či odsudzovanie. Vysvetľoval a kládol ľuďom za vzor lásku, zhovievavosť a otvorené srdce.
Aj dejepis sa učíme hlavne preto, aby sme sa z neho poučili, aby sme nespadli do podobných krutých omylov ako sa stali v minulosti.

Aktivity
1. Nakresli obrázok, na ktorom budú deti rôznych národností; napr. černoch, ind, vietnamec, indiánske dievčatko. Čímsa tieto deti od seba odlišujú?
2. Vieš, ktoré krajiny susedia s našou Slovenskou republikou? Má naša krajina s týmito našimi susediacimi krajinami dobré vzťahy?
3. Popremýšľaj či sa už aj tebe stala taká situácia, že si niečo veľmi ale veľmi chcel a šiel si si za svoj cieľom a nebral si pritom ohľad na nič a nikoho? Oplatilo sa ti to? Nikomu si pritom neublížil? Bol si so sebou spokojný?
4. Skús s pomocou rodičov, starých rodičov alebo tvojho pána farára / pani farárky zistiť, na koľkých miestach v Biblii sa stretávame s menom Šimeón, Šimon, Simeon.