Klebety

Klebety

Ev. podľa Marka 6, 14-20

Ahojte!

Počuli ste, čo sa hovorí? Poznáte najnovšie klebety? Viete, čo je nové v meste, dedine, v cirkevnom zbore, na ulici?

Aj v čase, keď žil Pán Ježiš a Ján Krstiteľ, sa šírili rôzne klebety a všeličo sa hovorilo. Napríklad o Pánovi Ježišovi sa tvrdilo, že Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, že je to prorok Eliáš zo Starej zmluvy atď. Takto sa šírili "overené" informácie, ktoré sa však zakladali iba na domnienkach, neoverených faktoch, iba na klebetách a rôznych ľudských názoroch. Nie všetko však, čo sa hovorí, je pravda. Tak to bolo vtedy a tak je tomu aj dnes.

Klebety sú nepravdivé, zveličené informácie, je to osočovanie a ohováranie iných. A to nikdy nie je dobré. Hlavne, ak to robíme s úmyslom poškodiť či ublížiť.

Biblia hovorí, že máme o blížnych dobre zmýšľať, pekne o nich hovoriť, že sa za nich máme modliť a pomáhať im. A v žiadnom prípade o nich nemáme šíriť nepravdu alebo zlo. Ak proti niekomu niečo máme, máme mu to povedať do očí. Lebo si predstavme, že aj o nás ľudia klebetia tak, ako my klebetíme o iných. Iste by sa nám to nepáčilo.

Čo myslíš, prečo vlastne ľudia klebetia? Možno preto, aby vyzerali lepšie ako iní, aby sa cítili lepší ako druhí? Možno preto šírime o iných klebety, lebo si myslíme, že my by sme to všetko zvládli lepšie ako tí druhí.

Pamätajme na to, že všetky informácie by sme si mali preveriť a nešíriť ďalej nepravdu a klamstvo, pretože tým ublížime niekomu, kto je nevinný.

Nech nám v tom pomôže aj tento príbeh: Jedného dňa prišiel k Sokratovi (mysliteľ, filozof, učenec) akýsi rozčúlený človek: "Počul si už, Sokrates, čo urobil tvoj priateľ? Musím ti to ihneď povedať."

"Moment," prerušil ho mudrc. "Preosial si to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá?"

"Cez tri sitá?" prekvapene sa opýtal ten človek.

"Áno, áno, cez tri sitá. Prvým sitom je pravda. Preskúmal si, či všetko, čo mi chceš povedať, je naozaj pravda?"

"Nie, len som to počul a..."

"Tak teda si to zaiste preosial cez druhé sito, ktorým je dobro. Je to, čo mi chceš povedať, keď už nemôžeš dokázať, že je to pravda, aspoň dobré?"

Ten druhý váhavo odpovedal: "Vôbec nie, práve naopak..."

"Aha!" prerušil ho Sokrates. "Tak použime ešte tretie sito a pozrime sa, či to, čo mi chceš povedať a čo ťa tak rozrušilo, je potrebné!"

"Potrebné to veru nie je..."

"Teda," usmial sa mudrc, "keď to nie je ani pravdivé, ani dobré, ani potrebné, radšej na to zabudni a nezaťažuj tým ani seba, ani mňa!"

Modlitba: Pane Ježiši, daj mi silu neklebetiť a neohovárať a pomôž mi používať tie tri sitá z príbehu. Amen.

Pre najmenších: nakresli svojho najlepšieho kamaráta a okolo neho nakresli, čo má rád - čo rád je, čo rád robí, s akými hračkami sa najradšej hrá, čo sa ti na ňom páči - ak to nevieš, opýtaj sa ho  Vieš takto pekne nakresliť aj toho, koho veľmi nemáš rád alebo koho nepovažuješ za kamaráta?

Pre starších: Nakresli tri sitká - návod nájdeš v kuchyni - a do nich napíš, aká má byť tvoja informácia. Ten obrázok nalep na viditeľné miesto, aby to videli viacerí. A samozrejme skús používať tie tri sitá aj v živote.

Pre najstarších: nájdi v liste apoštola Pavla Rímskym stať, ktorá sa nazýva "Povinnosť lásky" a vypíš z nej to, ako sa máme správať ku svojim blížnym. O každej povinnosti porozmýšľaj, či je to pre teba ľahké alebo ťažšie.

Všeobecné: každý z nás nosí peňaženku, doklady alebo aspoň mobil. Možno by sme si tam mali zapísať tie tri "sitá", aby sme ich vedeli používať a pripomenúť si ich, keď nabudúce budeme šíriť nejakú "overenú" informáciu. Nie je ľahké neklebetiť, preto o to prosme Ducha svätého.