Oči Hospodina sú všade

Oči Hospodina sú všade

Dnešný deň uzatvára celý školský rok. Darilo sa vám? Alebo menej? Ak sa vám darilo a dnes ste spokojní, vďaka Bohu, len tak ďalej. Ak sa vám darilo menej a možno nie ste až takí spokojní, nevadí, veď v septembri dostanete možnosť opraviť všetko, čo ste pokazili. Ale teraz si treba oddýchnuť. Lebo je čas pracovať a je čas oddychovať. Preto si užite celé prázdniny a robte to, čo vám robí radosť. Možno aj podľa výzvy na obrázku 🙂
Cez školský rok a aj počas prázdnin platí Božie slovo: "Oči Hospodina sú všade, hľadia na zlých aj na dobrých (Príslovia 15:3)."
To znamená, že sa pred Pánom Bohom nemôžeme skryť a On vidí všetko, čo robíme, čo hovoríme, dokonca vie aj to, čo si myslíme. Preto by sme mali byť Pánu Bohu poslušní a konať to, čo od nás očakáva.
Ale znamená to aj, že Pán Boh nás všade chráni a dáva na nás pozor a nijaká nespravodlivosť a zlo mu neuniknú. Preto sa nemusíme báť, že by si Pán Boh niečo nevšimol a my sa tak môžeme na Neho vždy spoľahnúť.
Preto vám, milé deti a rodičia či starí rodičia, prajeme krásne prázdniny. Nezabudnite, že Pán Boh nad vami bdie a že sa na Neho môžete kdekoľvek a kedykoľvek obrátiť. Dávajte si na seba pozor a počas leta tu zavítajte, nájdete tu dobré námety na skrášlenie svojho života 😊