Srdce

Srdce

Každý z nás pozná svoje telo, svoje pocity; každý z nás pozná svoj stav tela, duše i srdca; každý z nás vie, čo ho poteší, sklame, rozosmeje alebo rozplače. A s týmito svojimi pocitmi alebo povedzme, stavmi tela, by sme sa chceli niekedy s niekým podeliť. Povedať mamke, ockovi alebo dedkovi a babke čo nás veeeeľmi potešilo alebo veeeeeľmi sklamalo. Hľadáme ľudí, ktorým by sme sa mohli vyrozprávať a rozpovedať im svoje radosti i žalosti. Hľadáme radu, pochopenie, vypočutie....
.... alebo ste nútení povedať: nikto ma nechápe, nikto nevie čo ja musím prežívať, nikto ma nechce vypočuť. Je to medzi nami ľuďmi tak, že nie každý chce a aj nie každý dokáže pomôcť.

Našťastie však máme Pána Ježiša, ktorý chce a dokáže pomôcť. A tak neváhajme Pánu Bohu vyrozprávať všetku svoju trpkosť, ktorú čas od času nosíme vo svojom srdci. U Neho sa nemusíme báť, že sa nám bude posmievať alebo povie, že to je banalita, že Ho nemáme s tým otravovať. Pán Boh nás vždy pochopí; On prijíma radosť i trpkosť nášho srdca. A to bez podmienok, s láskou a milosrdenstvom a veľkou trpezlivosťou – dokáže len Boh...
... nie s každým človekom sa dá všetko zdieľať. Sú ľudia, ktorí sa s tebou úprimne a od srdca tešia i plačú, ale sú i ľudia, ktorí nedoprajú a budú závidieť to, že sa ti niečo podarilo a máš z toho radosť.

Ľudia nie vždy sú tolerantní, chápaví, trpezliví, no Pán Boh je; On vždy bude s nami zdieľať trpkosť i sladkosť. Amen

1. Nakresli srdce; do jednej časti vpíš svoje sladké ( dobré ) zážitky a do druhej časti svoje trpké (horšie, zlé) zážitky. Ktorých je viac?
2. Popremýšľaj o tom, či máš pri sebe človeka, ktorému sa môžeš zveriť; človeka, ktorý sa bude s tebou od srdca smiať aj plakať. Si ty pre niekoho takýmto človekom?
3. Srdce je veľmi dôležitý článok nášho tela; bez srdca človek nemôže existovať. Vieš ako sa v prípade zdravotnej komplikácie treba postarať o človeka s chorým srdiečkom? Pozri si to v priloženom videu. Naozaj si to pozri celé, aj viac krát, je to veľmi poučné a veľmi dôležité!