Múdry človek

Múdry človek

Stretli ste sa už niekedy s človekom, ktorý bol podľa vás múdry? Čo vlastne taký múdry človek má vedieť? Koľko kníh by mal mať prečítaných? Ako asi vyzerá múdry človek? Dá sa nejako vôbec zistiť kto je múdry a kto nie?
Na tieto otázky sa ťažko hľadajú odpovede a možno ani neexistujú. Každý človek by odpovedal ináč veď koniec koncov, každý z nás sa pozerá na ľudí svojimi očami, ktoré sú iné od ostatných.
Knihu Prísloví napísal veľmi múdry kráľ, ktorý sa volal Šalamún, ale to už asi viete. Boh mu dal obrovský dar, múdrosť, ktorá bola veľmi výnimočná. Na inom mieste v Biblii sa o tomto kráľovi píše: Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad - podobne, ako je piesku na morskom brehu.. Povedal tritisíc prísloví a jeho piesní bolo tisícpäť. (1 Kr 5,9.12) To musel byť naozaj šikovný a múdry človek, nemyslíte?
Niekedy by sme chceli byť aj my múdrejšími, či už v škole, vo vzťahoch medzi kamarátmi, rodičmi, v rozhodovaní sa. Hm, ale ako k tomu prísť? Ako získať múdrosť? Čítať viac kníh? Chodiť na viac krúžkov? Tráviť viac hodín v knižnici? Ísť na inú školu, či dokonca na viaceré školy, keď to bude možné? Biblia nám v tomto veľmi dobre radí a kráľ Šalamún nás povzbudzuje k jednej krásnej a dôležitej skutočnosti: choďte s múdrymi. Lebo kto drží s bláznom, tomu sa zlé vodí. A toto je pravda pravdúca v každej situácii, v ktorej sa môžeme ocitnúť. Či je to škola, či je to vzťah s rodičmi, vzťah s kamošmi.. je veľmi dôležité, kým sme obklopení a koho máme vo svojom živote. Či sú to ľudia, ktorí sú nám príkladom slušného správania, rozdávania dobrej nálady, odrazom poslušnosti, príkladom viery alebo naopak, ľuďmi, ktorí nám ukazujú to zlé.
Pán Boh nás miluje takých, akí sme a chce, aby sme žili životom múdrych ľudí, ktorým záleží na iných i na Pánu Bohu. Nech je práve Pán Boh v našom živote tým najmúdrejším, od ktorého sa chceme najviac učiť.

Aktivity:
1. Porozmýšľaj, koľko múdrych ľudí poznáš?
2. Zahraj sa s rodičmi, súrodencami, kamarátmi nejakú spoločenskú vedomostnú hru. Aj takým spôsobom sa dozvieš nové veci, ktoré ťa spravia o čosi múdrejším/múdrejšou.