Majetok

Majetok

Každý z nás niečo vlastní. Rodičia či starí rodičia dom, peniaze, auto a rôzne maličkosti, ktoré doma používame. A čo vlastníte vy, deti? Možno hračky, pomôcky do školy, sladkosti a podobne, však? Všetko to neprišlo iba tak, rodičia museli zarobiť v práci peniažky a z nich nám potom kúpiť všetko to, čo je potrebné alebo aj niečo navyše.
Lenže niekedy my, ľudia, chceme mať veci hneď a značkové. A keďže všetko niečo stojí, potrebujeme na to peniaze. Aby sme mali dobré, kvalitné veci alebo aby sme ich mali veľa, potrebujeme aj veľmi veľa peňazí. Ale čo ak ich nemáme?
Čo by ste robili, keby ste niečo veľmi chceli, ale nemali by ste na to dosť peniažkov v prasiatku?
Mohli by ste poprosiť o peniaze rodičov
Mohli by ste si ich zarobiť nejakou službou
Mohli by ste si ďalej sporiť a neskôr si danú vec kúpiť
Alebo by ste mohli.... peniaze ukradnúť. Joj! Hádam nie!
V knihe Prísloví 13:11 sa píše "nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, čo po troche zbiera, sa zväčší". Okrem toho, že krádež je hriech, platí aj toto príslovie. Tí, ktorí získavajú majetok a peniaze napríklad tým, že kradnú a podvádzajú, nikdy nebudú spokojní. Ale ten, kto si poctivo peniaze zarobí, má zo všetkého veľkú radosť a Pán Boh ho požehná. Príde na to, že má dosť toho, čo mu Pán Boh, aj cez jeho prácu, nadelil.
Preto sa nikdy nesnažme získať niečo podvodom, krádežou alebo závisťou, ale radšej poctivo pracujme a budeme sa tešiť, že sme to dosiahli bez podvodu. A to tak peniaze, ktoré si nasporíme, ako aj známky v škole, ktoré nezískame cez ťaháky a opisovanie, až po hračky, ktoré nemusíme mať veľa a najlepšie, ale uspokojíme sa aj s tým málom, čo máme.
Veď všetko je aj tak Božím darom pre nás, ak poctivo získavame to, čo máme.
ModlitbaPane Ježiši, prosím, pomôž mi, aby som bol spokojný s tým, čo mám a aby som nikdy neklamal a nepodvádzal a ani nekradol. Ty si povedal, že nám dáš všetkého dosť a že sa o nás postaráš. Chcem Ti v tomto dôverovať. Požehnaj moju prácu, aj prácu tých, čo sa o mňa starajú, aby sme mali všetkého dosť a možno aj viac, aby sme sa mohli podeliť s blížnymi. Amen.
Aktivity:
Pre najmenších: spočítaj si hračky. Čo myslíš, mohol by si niekomu, kto ich toľko nemá, niektorú darovať? Možno po nej túži a nemôže ju mať. Tým by si mu pomohol, aby nepremýšľal nad tým, že by tú hračku napríklad ukradol, lebo ju veľmi chce.
Pre starších: ktoré prikázanie hovorí o tom, že kradnúť sa nesmie? Vedel by si vymenovať, čo všetko sa dá ukradnúť? Môžeš si vytlačiť labyrint s Božími prikázaniami a skúsiť ho prejsť 🙂 http://posli.dalej.szm.com/images/image0-1.jpg
Pre najstarších: dnes je moderné "nezákonne si nadobudnúť majetok", vedel by si vymenovať alebo nájsť na internete príbehy ľudí, ktorí sa obohatili a predsa neboli šťastní? Možno niekoho poznáš aj zo svojho okolia. Vedel by si povedať, aké následky má, ak človek ide iba za peniazmi a majetkom, a nič iné nepozná?
Pre všetkých: buďme spokojní s tým, čo máme a snažme ku všetkému prísť poctivo. Pán Boh vidí našu snahu a vždy požehná tých, ktorí neklamú a nepodvádzajú 😉