Jissáchár

Jissáchár

Moje meno je Jissáchár, som piate dieťa Ley a Jákoba. Nie je o mne veľa známeho, ale kmeň ktorý niesol moje meno bol silný a početný, najprv nás bolo 54 400 ale potom neskôr až 64 300, celkom dosť nie?  A dokonca z môjho kmeňa pochádza Debora, tá známa prorokyňa a sudkyňa, dobré nie? Moje meno však v Biblii nenájdeme často, asi nebolo v Izraeli veľmi obľúbené. Avšak aj napriek tomu, že o mne nie je veľa zmienok, niečo vám o sebe prezradím, teda o mojom kmeni, ktorý nesie moje meno. V Biblii sa píše, že Jissachár je osol kostnatý, čo leží medzi košiarmi. A to o mne veľa hovorí, aj keď je to len takáto krátka zmienka. Som nerozhodný, vypočítavý. Jednoducho povedané, tam kde je lepšie, kde majú pre mňa výhodnejšie podmienky tam idem. Neostanem verný jednému, ale pôjdem tam, kde sa budem mať dobre a je mi v podstate jedno kto to bude, hlavne, že ja sa budem mať lepšie , chránim si svoj pokoj a blahobyt aj za cenu otroctva.
Milé deti, možno máte v svojom okolí takisto takého ,,Jissáchára“, ktorý často mení rozhodnutia a strany. Je to človek, ktorý vás dokáže zradiť iba preto aby on sa mal lepšie. Možno máte takých ľudí aj okolo seba v škole. Je to možno spolužiak, ktorý ťa vie zradiť len preto, aby on mal z toho nejakú výhodu. Zaujímavé však je, že aj takýto ľudia nás môžu niečomu naučiť, čo to je? Sedieť na dvoch stoličkách sa neoplatí. Pozrite sa na Jissáchára, v Biblii je o ňom len jedna veta. Pán Ježiš nás učí a volá k tomu, aby sme sedeli iba na jednej stoličke. Pri Ňom je to najlepšie. On je Priateľ, ktorý nás nikdy nezradí. Ak nebudeme meniť svoje rozhodnutia a budeme sedieť na stoličke vždy iba s Ježišom bude to mať pre nás veľké výhody. Prečo to teda neskúsiť a nekráčať v živote iba s Ním? Amen.

Modlitba: Pane Ježiši, prosím Ťa, buď stále mojim verným Priateľom, nech sa môžem vždy a jedine na Teba spoľahnúť. Nedovoľ aby som sedel na dvoch stoličkách ale nech sedím len tam, kde si Ty. Dávaj mi silu rozoznávať čo je správne a čo nie. Amen

Aktivity:
  1. Ak by mal niekto o tebe niečo napísať, čo by to bolo? Bol/bola by si rád/rada čo by si sa o sebe dozvedel/ dozvedela?
  2. Porozprávaj sa s rodičmi a nakresli rodokmeň vašej celej rodiny, kto vie, možno zistíš, že aj vo vašej rodine bol niekto zaujímavý. 
  3. Porozmýšľaj a napíš či si sa už aj ty niekedy nezachoval ako Jissáchár, jednoducho povedané, že si sedel na dvoch stoličkách.