Rúben

Rúben

" Ahojte, volám sa Rúben. Som najstarší Jákobov syn. Keby som mal o sebe niečo povedať, tak by to bolo asi, že som nebol anjelom. Urobil som aj zopár dobrých vecí. Ako prvorodený som mal medzi bratmi významné postavenie a ja som si toho bol vedomý. Budoval som si rešpekt a oni ma akceptovali. Práve preto sa mi podarilo zachrániť nášho brata Jozefa, ktorého bratia chceli zabiť. Tak som mu zachránil život tým, že sme ho len predali karaváne s otrokmi, ktorá putovala do Egypta (ale to je už iný príbeh).
A potom.... No urobil som aj veľa zlých vecí. Možno práve kvôli tomu, že som bol prvorodený, myslel som si, že všetko môžem a že ma Pán Boh bude požehnávať vo všetkom. Ale Pán Boh nemá rád hriech a preto ma čakali, za moju neposlušnosť Pánu Bohu, následky. Z môjho kmeňa nepochádzal nijaký významný človek. Môj kmeň sa zmenšoval, až napokon zanikol.
A viete prečo sa to všetko stalo? Pretože som nebol vytrvalý vo viere, nemal som jasný postoj a nechal som sa ovplyvniť prostredím. Už som to nebol ja, Rúben, syn Jákoba, člen Božieho ľudu. Nechal som iných, aby na mňa vplývali a stal sa zo mňa človek Hospodinovi neposlušný. Neberte si zo mňa príklad, prosím. "
Čo hovoríte na Rúbenov život, milé deti?
Aj nám sa to môže stať, ak necháme druhých ľudí, aby na nás mali zlý vplyv. Napr. keď ti niekto povie, aby si nešiel na náboženstvo, ale radšej na etiku a ty sa postupne prestaneš o Pána Boha zaujímať alebo dokonca sa z Neho budeš smiať ako kamaráti. Keď ti niekto povie, že nemáš chodiť do kostola a ty si od toho odvykneš a po čase sa ti už vôbec nechce ísť do chrámu. Alebo keď sa hanbíš za to, že si čítaš Bibliu a modlíš sa, lebo sa z toho ostatní smejú, a ty sa postupne staneš neveriaci.
Podľa toho, s kým sa stretávaš, podľa toho sa ty formuješ. Ak sa budeš stretávať s neveriacimi, staneš sa aj ty neveriaci. Ak sa budeš stretávať so smutnými, aj ty budeš smutný. Ak sa budeš obklopovať zlými, budeš aj ty zlý.
Okolie má na nás veľký vplyv. Preto si musíme vyberať, čo si do svojho života pustíme: akých ľudí, aké filmy, akú hudbu, aké knihy, aké pocity.... To všetko nás totiž formuje (a to neplatí iba vo viere, ale aj v celom živote).
Komu a čomu dovolíš, aby na teba vplýval?
Modlitba: Pane Ježiši, daj mi múdrosť, aby som sa obklopoval ľuďmi, ktorí mi budú pomáhať v Teba veriť, správne žiť a v dobrom rásť. A daj, aby som aj ja mal dobrý vplyv na svoje okolie. Amen.
Aktivity:
Pre najmenších: aké rozprávky pozeráš? Vyber si 5 rozprávok a skús premýšľať, čo si sa z nich naučil (Bambuľka zvykne učiť dobré veci)
Pre starších: nakresli pekný obrázok a nakresli čarbanicu. Ktorá možnosť sa ti páči viac? Je teda správne si správne vyberať
Pre najstarších: porozmýšľaj, s kým sa stretávaš a aký vplyv na teba má tvoje okolie - kamaráti, knihy, hry, filmy a pod. Mohol by si niektoré veci, ktoré na teba zle vplývajú aspoň na týždeň vynechať? Možno zistíš, že ti ani nechýbajú.
Všeobecné: aký vplyv máme my na okolie? Nie je dôležité vedieť iba to, ako a čo na nás vplýva, ale aj to, akým prínosom sme my pre iných. Porozmýšľaj, čo by si v tomto mohol zmeniť a v čom by si mohol byť dobrým prínosom pre svojich blížnych, pre tento svet, v čom by si mohol dobre vplývať na svoje okolie.