Léví

Léví

Tretí Jákobov syn dostal meno Léví. Podobne ako v prípade dvoch starších bratov aj jeho životopis má pár temných miest, o ktorých by sa radšej asi malo mlčať. Biblia však nie je rozprávková kniha, kde sa spomínajú iba tie pekné a príjemné veci. Lévího životný prešľap je v nej zaznačený celkom presne. A rovnako tak aj Jákobovo sklamanie zo synovho konania. Ale ako to pri podobných obyčajných ľuďoch vo veľkých dejinách spásy býva, Boh si dokáže pre svoje plány použiť aj tých, ktorých by dnešný svet považoval za nevhodných. Iste, Léviho skutok, bol ohavný. Jeho oko za oko, smrť za násilie by sme si nemali brať za vzor. Nikdy to totiž nedopadne dobre, keď spravodlivosť chytáme do vlastných rúk a snažíme sa postaviť na Božie miesto, aby sme vynášali či vykonávali súdy. Boh si ale Lévího kmeň oddelil pre svoje dielo. Vernosť Hospodinovi, neochvejná viera i postoj nakoniec spôsobili, že si ho Boh vybral pre službu v chráme. Ako sa to stalo? Poznáte príbeh o Zlatom teľati? O soche, ktorú zo zlatých náušníc vytvoril Mojžišov brat Áron pre Boží ľud, keď sa nevedeli dočkať Mojžiša? Keď sa Mojžiš s Božími prikázaniami vrátil z hory Sinaj a zbadal, že jeho ľud sa veselí a tancuje okolo akejsi sochy, spálil to teľa, rozdrvil ho na prach, nasypal na vodu a vodu dal ľuďom piť. A napokon zvolal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne! A vtedy sa k Mojžišovi, a tým vlastne aj za Hospodina, postavili všetci muži z Lévího kmeňa. Týmto svojím konaním akoby očistili svoje meno a oddelili sa, zasvätili sa pre Pána Boha a pre službu v Božom chráme.
A čomu sa od Lévího kmeňa môžeme priučiť my dnes? Najmä tomu , ako byť Pánu Bohu verný za každých okolností. Pán Boh to totiž s nami nemá vôbec jednoduché. Aj by sme Ho chceli poslúchať a nasledovať, ale nie vždy sa nám to darí. Aj by sme chceli chodiť do kostola, aj sa nám sem-tam nechce. Aj by sme milovali tých, ktorí nám ublížili, len keby si to zaslúžili. Občas sme takí ani-ani, aj chceme-aj nechceme, aj sme-aj nie sme. Pozeráme sa po susedovej záhrade, či nemá zelenšiu trávu. Myslíme na zadné vrátka, veď čo keby... Pán Ježiš však raz povedal: Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Alebo inak. Nedá sa ísť dvomi cestami naraz. Musíme sa skrátka rozhodnúť. Akoby sme počuli Mojžišovu výzvu: Kto je Hospodinov sem sa ku mne! Ako sa rozhodneš TY?

Aktivity:
V komentári nájdeš obrázok, ktorý si môžeš vytlačiť. Keď správne pospájaš všetky bodky, určite spoznáš jeden z biblických príbehov z dnešného zamyslenia.
Premýšľal/-a si už niekedy nad tým, čo je tvojím zlatým teľaťom? Niečím, čo ťa odvádza od Pána Boha?
Skús popremýšľať, kedy si sa naposledy musel/-a rozhodnúť pre nejakú konkrétnu vec. Bolo to pre teba jednoduché? Čo ti pri rozhodovaní pomohlo?
V Lévího rodokmeni rezonuje mnoho zvučných mien, napríklad bratia Mojžiš a Áron, prorok Jeremiáš, manželia Zachariáš a Alžbeta a ich syn Ján Krstiteľ. Skús si ich v Biblii vyhľadať a čosi sa o nich dozvedieť.