" Nejaká skupinka "

" Nejaká skupinka "

Každý z nás patrí do nejakej skupiny - do rodiny, medzi spolužiakov, priateľov, sme členmi napr. folklórneho súboru alebo pracovného kolektívu, sme členmi cirkevného zboru.... V každej tejto skupine je nás niekoľko a každý z nás je iný. Máme iné vlastnosti, inak vyzeráme, máme inú povahu, iné sny, iné správanie a pod. Ale aj tak - hoci sme iný - všetci spolu patríme do tej skupiny.
My si v nasledujúcich týždňoch predstavíme jednu takú skupinu.
V tej skupine ich bolo 12. Určite viete, čoho je ešte dvanásť... Skúste porozmýšľať. V Biblii sú čísla nielen číslami, ale sú aj symbolmi a niečo nám pripomínajú. Napr. keď povieme číslo 7, tak si predstavíme dni stvorenia. Keď povieme číslo 3, tak si predstavíme Pána Boha, ktorý je Trojjediný a pod. No a číslo 12 znamená úplnosť, plnosť, ku ktorej nie je už nič potrebné pridať. Je to uzavretý kruh. Skúsiš znova popremýšľať, čoho bolo 12? Alebo čoho je 12? Možno ti pomôže kalendár.
My však budeme hovoriť o 12 synoch praotca Jákoba. Že nevieš, kto to je? Bol to syn Izáka a Rebeky a mal brata Ézava. Jákob bol ten podvodník, ktorý s pomocou Rebeky podviedol svojho slepého otca Izáka a vzal si od neho práva prvorodeného. Jeho brat Ézav sa nahneval a chcel ho zabiť, preto musel Jákob utiecť. Mal manželku Leu a Ráchel. A mal 12 synov, ktorí tvoria základ izraelského národa.
Títo 12 Jákobovi synovia teda predstavujú celok. A to znamená, že nikto iný nie je pre Pána Boha dôležitý? Alebo že nikto iný nemôže byť Pánom Bohom zachránený?
Určite nie. Pán Ježiš totiž prišiel pre všetkých a každý môže byť spasený, kto uverí v Pána Ježiša. On by bol rád, keby to boli všetci ľudia všetkých čias. Ale je na každom jednom z nás, či uveríme Pánovi Ježišovi alebo nie. 12 je symbolické číslo, do ktorého môžeme patriť všetci. Božie srdce je totiž širšie ako pre 12 ľudí. Preto tam môže mať miesto každý.
Do akejkoľvek skupiny patríš (rodina, škola, cirkev...) nie si Pánom Bohom zabudnutý. Pre Pána Boha sme všetci dôležití a je rád, ak tvoríme spoločenstvo, ale zároveň zostávame sami sebou. Lebo to je vzácne.
Jákobových synov bolo 12 a hoci pochádzali z jednej rodiny, každý z nich bol iný. A my sa pozrieme na to, akí boli a čo sa od nich môžeme naučiť. Máte sa načo tešiť.
ModlitbaPane Bože, ďakujem, že nemiluješ len 12 ľudí, ale že v Tvojom svete sa do čísla 12 zmestíme všetci. Ďakujem Ti, že hoci sme rôzni, môžeme tvoriť jedno spoločenstvo. A hoci sme súčasťou skupiny, nepozeráš na nás len ako na celok, ale na každého z nás osobitne. Prosím: otvor nám srdce, aby sme sa nechali poučiť životmi Jákobových synov - aby sme ich v dobrom nasledovali a zlého sa stránili. Amen.
Úlohy:
pre najmenších: nakresli 12 ľudí, ktorí sú pre teba dôležití. Keď si obrázok položíš na viditeľné miesto, každý deň sa môžeš za jedného z nich pomodliť.
pre starších: 12 v Biblii bolo ešte učeníkov. Vieš ich vymenovať? 12 je aj mesiacov v roku. Vieš povedať, čo je pre každý mesiac typické? 12 je aj znamení vo zverokruhu (horoskopy ako kresťania nečítame, ale je fajn mať všeobecný prehľad). Vieš povedať aké to sú? A vedel by si vymenovať mená 12 Jákobových synov?
pre najstarších: vytvor skupiny 12 vecí z týchto oblastí: škola, kúpeľňa, jedlo, oblečenie, zvieratá. Sú rozdielne, ale patria do tejto konkrétnej skupiny. Dá sa potom z toho urobiť aj hra. Napíšeš z každej oblasti tých 12 vecí, každú na osobitný papier. Potom ich pomiešaš, otočené tak, aby ich nebolo vidieť. Na väčší papier napíšeš tie skupiny. A budete postupne priraďovať, čo kde patrí. Kto najskôr bude mať zaradené všetko správne, vyhráva.
všeobecné: aj my sme súčasťou Božieho ľudu, skupiny tých, ktorí sú spasení, lebo veria v Pána Ježiša. Máš nejaký dôležitý okamih v živote, kedy si si uvedomil, že veríš v Pána Ježiša? Čím by si ty mohol inšpirovať iných (tak ako nás budú motivovať Jákobovi synovia)?