Stanoviská a vyjadrenia

VÍZIA NA 5 PRSTOV- Zvestovať

VÍZIA NA 5 PRSTOV- Zvestovať

Prvoradou úlohou kresťanskej cirkvi, a predovšetkým lutherskej cirkvi ako je naša, je kázanie a vôbec zvestovanie Božieho slova – zákona a evanjelia a prisluhovanie sviatostí. Luther nás naučil, že aj sviatosti sú viditeľným Božím slovom. Hrdíme sa, že my evanjelici sme cirkvou Božieho slova.

Evanjelici pomohli Prešovčanom sumou viac ako 41 tisíc eur

Evanjelici pomohli Prešovčanom sumou viac ako 41 tisíc eur

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyzbierala v rámci verejnej zbierky pre ľudí dotknutých výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici 7 v Prešove, sumu 41 715€.

Stanovisko predsedníctva GES

Stanovisko predsedníctva GES

Stanovisko predsedníctva GES k článku: „Ďalšie disciplinárne hrozby: farára sa snažia prinútiť, aby uznal súčasné vedenie cirkvi“.

Sigord – genéza vzniku a zániku účelového zariadenia Helianthus

Sigord – genéza vzniku a zániku účelového zariadenia Helianthus

S ohľadom na spôsob a obsah informácií, ktoré v predchádzajúcich rokoch publikovala bývalá redakcia Evanjelického Posla spod Tatier, prihliadajúc k nepodloženým obvineniam bývalého generálneho dozorcu Imricha Lukáča, v snahe o komplexné a úplné informovanie, z úcty voči bývalým vedeniam nášho seniorátu, vydáva Predsedníctvo ŠZS s podporou Seniorálneho presbyterstva ŠZS, túto genézu vzniku a zániku účelového zariadenia Helianthus na Sigorde pri Prešove

Stanovisko predsedníctva ŠZS

Stanovisko predsedníctva ŠZS

Milé sestry a bratia, ponúkame vám stanovisko predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu k medializovaným informáciám ohľadom disciplinárneho konania voči zborovému farárovi CZ ECAV na Slovensku Michalovce Mgr. Jánovi Meňkymu.

75. výročie oslobodenia Osvienčimu

75. výročie oslobodenia Osvienčimu

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a zároveň aj 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Osvienčim v Poľsku jednotkami Červenej armády. Tento deň nás má varovať pred ľahostajnosťou a zároveň pripomínať najtemnejšie stránky dejín ľudstva.

Zomrel Petr Pokorný

Zomrel Petr Pokorný

So zármutkom a s pohnutím prijali aj evanjelici podľa augsburského vyznania na Slovensku správu o tom, že v sobotu 18. januára 2020 si náš Pán povolal do svojho nebeského kráľovstva svojho služobníka, ktorého obdaril mimoriadnymi hrivnami a z milosti mu dovolil vykonať veľmi bohaté a požehnané životné dielo – Prof. ThDr. Petra Pokorného, DrSc., vynikajúceho novozmluvníka, filozofa, historika, pedagóga /narodený 21. apríla 1933/.

Predsedníctvo ECAV odporúča zbierku po autobusovej nehode

Predsedníctvo ECAV odporúča zbierku po autobusovej nehode

Streda 13. november 2019 sa navždy zapísala do novodobých dejín Slovenska ako čierny a tragický deň. Nehoda nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec zasiahla do života  32 rodín. Počas tragickej udalosti zahynulo 12 osôb  vo veku od 15 do 70 rokov. Medzi nimi bolo 6 maloletých detí ako aj jeden manželský pár.

Tretia adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 15.12.2019.

Druhá adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 8.12.2019.

Tragédia v Prešove

Tragédia v Prešove

Tesne popoludní vybuchol plyn v jednej z bytoviek na Mukačevskej ulici v Prešove. Na mieste zasahujú hasiči a záchranné zložky. Tragédia si vyžiadala už aj obete na životoch. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman spolucítia s bolesťou pozostalých a zranených. V modlitbách pre nich vyprosujú silu zvládnuť smútok a obavy o budúcnosť. Nech sa Hospodin skloní k všetkým trpiacim a zahrnie ich svojou milosťou.

Stanovisko k medializovanému prípadu obťažovania

Stanovisko k medializovanému prípadu obťažovania

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku so znepokojením a ľútosťou sleduje kauzu medializovanú DenníkomN, okolo bývalého člena Spoločenstva evanjelickej mládeže. Okolnosti, tak ako boli opísané, sú v príkrom rozpore so základnými morálnymi zásadami evanjelickej cirkvi, vymykajú sa mnohoročným zaužívaným pravidlám pre prácu s mládežou a dehonestujú svedomitú prácu mnohých duchovných i dobrovoľníkov v tejto oblasti. Nič z popísaného v článku nemôžeme tolerovať, zároveň však v tejto chvíli rešpektujeme prezumpciu neviny.  Evanjelická cirkev má vo svojich cirkevno - právnych predpisoch príslušné nástroje na riadne prešetrenie a riešenie i takýchto situácií. V tomto prípade však nikdy žiaden podnet nedostala.

 Ocenenie pre brata Branislava Tvarožku

Ocenenie pre brata Branislava Tvarožku

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi na Slovensku blahoželá bratovi Branislavovi Tvarožkovi, členovi Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska a pravidelnému účastníkovi služieb Božích v Novom kostole, k udeleniu ocenenia Biela vrana 2019 za dlhodobý prínos.

Vyhlásenie ECAV k 17. novembru 1989

Vyhlásenie ECAV k 17. novembru 1989

Dnes, pri 30. výročí udalostí, ktoré viedli k pádu komunizmu v bývalom Československu, s radosťou a vďačnosťou voči Pánu Bohu vyznávame, že si nesmierne vážime prítomný čas politickej, občianskej a náboženskej slobody. Prijímame ho z Božích rúk ako dar a zároveň ako záväzok k službe: či už ľuďom, ktorí vytvárajú spoločenstvá našich cirkevných zborov, ale aj k službe, ktorá má širší spoločenský prínos. Tešíme sa, že sa opäť mohlo rozvinúť naše cirkevné školstvo, sociálna práca diakonie, rómska misia, duchovná služba v ozbrojených silách a zložkách, činnosť rozličných pomáhajúcich združení z prostredia cirkvi a ďalšie. Bez základného rámca slobody by to nebolo možné.

Kondolencia pri dopravnej nehode

Kondolencia pri dopravnej nehode

Smutne známa "cesta smrti" z Nitry do Zlatých Moraviec si v stredu na poludnie vyžiadala ďalšie obete. Žiaľ, mnoho obetí. Doterajšie informácie hovoria o dvanástich mŕtvych, z toho štyri deti. Ich počet však nemusí byť konečný. Mnohí ďalší sú vážne zranení. Je to hrozná tragédia, ktorá sa zaradila k tým najhorším na Slovensku. 

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka

Nedeľný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka

Dňa 11.11.2019 o 11.11 h sa na 11 minút rozozvučia zvony evanjelických kostolov po celom Slovensku, aby nám pripomenuli, že vďaka Bohu dnes môžeme žiť na Slovensku v mieri. Zároveň nechceme zabudnúť na obete vojen, ani na trvajúce utrpenie následkom neustálych vojen. Hlaholom zvonov chceme vyzvať k ukončeniu všetkých ozbrojených konfliktov.

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku (DP VD) sa na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 1. kole:
Celkový počet konventuálov: 8731
Mgr. Dušan Cina získal: 2552 hlasov, 29,23%
Mgr. Katarína Hudáková získala: 2868 hlasov, 32,85%
Mgr. Peter Mihoč získal: 2740 hlasov, 31,38%

Blahoželanie sestre prof. Janke Krivošovej

Blahoželanie sestre prof. Janke Krivošovej

Vážená pani prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. – milá sestra vo viere v Ježiša Krista, k Vášmu významnému okrúhlemu životnému jubileu Vám menom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorej ste horlivou členkou, srdečne blahoželáme.

Posledná rozlúčka s bratom Jánom Pavlovičom

Posledná rozlúčka s bratom Jánom Pavlovičom

S hlbokým zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 26.10.2019 nás vo veku nedožitých 89 rokov opustil oddaný pracovník na Pánovej vinici, evanjelický farár a konsenior v. v. Ján Pavlovič. Posledná rozlúčka bude v sobotu, 2.11.2019 o 11:00 v evanjelickom kostole v Poprade.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2019

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 2019

Drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, milé cirkevné zbory! Prijmite od nás úprimné bratské pozdravy pri tohtoročnej Pamiatke reformácie. 31. október, výročie Lutherovho zverejnenia 95. téz proti zneužívaniu odpustkovej praxe, je navonok možno nenápadným, no sviatočným dňom pre každého úprimne veriaceho evanjelika.

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Stanovisko Synody 2019 k Asociácii slobodných zborov Slovenska

Vzhľadom na správy, že niektorí ľudia aktívne pozývajú členov evanjelických cirkevných zborov do tzv. Asociácie slobodných zborov Slovenska, pripomíname evanjelickej verejnosti uznesenie Synody 2019, ktorá v Prešove (21.-22.06.2019) prijala oficiálne stanovisko v mene celej ECAV na Slovensku.

Spoločne bránia náboženskú slobodu

Spoločne bránia náboženskú slobodu

Náboženská sloboda je základným ľudským právom, preto vítame návrh uznesenia NR SR o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám vo svete.

Zomrela Margita Kvasová  rod. Krchová

Zomrela Margita Kvasová rod. Krchová

V hlbokom zármutku a s nádejou vzkriesenia oznamujeme evanjelickej verejnosti, že vo veku požehnaných 92 rokov odišla k Pánovi naša spolusestra Margita Kvasová, rod. Krchová, manželka zosnulého evanjelického farára a seniora Andreja Kvasa. Pohreb zosnulej bude v pondelok 9. septembra 2019 o 15.30 hodine v bratislavskom krematóriu. Predsedníctvo cirkvi vyjadruje najbližšej rodine a smútiacim priateľom úprimnú sústrasť. 

V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne. Žalm 4,9 

Zomrel Dušan Vagaský

Zomrel Dušan Vagaský

„Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa bude žiť, aj keď by umrel a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ J 11,25

V nádeji vzkriesenia a večného života oznamujeme, že dňa 28. augusta 2019 si Pán Boh povolal z tejto časnosti do večnosti brata Ing. Dušana Vagaského, bývalého riaditeľa Generálneho biskupského úradu, ktorý zomrel po ťažkej chorobe vo veku 63 rokov. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bude 2. septembra 2019 o 15:00 hod. v ev. a. v. chráme Božom vo Vyšnom Žipove.

Pozostalej rodine želáme Božiu milosť, lásku a potešenie.

Opustil nás Ján Žingor

Opustil nás Ján Žingor

Ďalšie smutné ráno. Dnes 15. augusta 2019 dokonal svoj životný beh bývalý dozorca CZ ECAV Martin Mgr. Ján Žingor.

Novšie Staršie
Strana 2 z 4
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.