Evanjelici pomáhajú Ukrajine

Evanjelici pomáhajú Ukrajine

Viac ako 26 000€. Toľko eviduje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku od darcov do zbierky pre Ukrajinu. Aktuálne smeruje 15 000€ na účet Evanjelickej cirkvi na Ukrajine.

Do zbierky, ktorá bola vyhlásená vo štvrtok, 24.2.2022, prispeli a prispievajú evanjelici z celého Slovenska. Aktuálne evidujeme sumu 26 000€.

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko je v kontakte s partnermi z Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi Ukrajiny, biskupom Pawlom Schwarzom. Práve z ich strany prišla naliehavá prosba o finančnú pomoc, vďaka ktorej budú môcť zabezpečiť najmä lieky a zdravotnícky materiál. Preto bolo dnes na účet našich partnerov do Charkova, po súhlase všetkých troch predsedníctiev Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, odoslaných 15 000€.

Kateryna Nikonorova, zo sekretariátu biskupa Pawla Schwarza píše: „Ďakujeme veľmi pekne za vaše modlitby a podporu. Ak budeme mať ďalšie informácie o potrebnej pomoci, napíšeme vám.“

Novinkou v pomoci Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku UKRAJINE, ktorá určite nie je ukončená, je nový transparentný účet vo VÚB: https://tinyurl.com/ecav-ukrajina. Sem môžu záujemcovia posielať svoje dary, o ktorých použití budeme samozrejme informovať. Doteraz platný a zverejnený účet s variabilným symbolom zostane aktuálny, príspevky z neho však budeme smerovať na spomenutý transparentný účet, ktorý dávame do vašej pozornosti a prosíme o jeho prioritné použitie.

Čo sa týka materiálnej pomoci- zbierky sú pripravované v evanjelických cirkevných zboroch naprieč Slovenskom. V CZ ECAV Košice a Prešov, na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach a na Evanjelickej spojenej škole v Prešove pripravujú humanitárne hygienické a potravinové balíčky, ktoré by mali byť v spolupráci s Ekumenickou pastoračnou službou distribuované už v najbližších dňoch v medzi-hraničnom priestore a aj na ukrajinskej časti hranice.

Dôležitou súčasťou pomoci je ubytovanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Aktuálne sa podľa našich vedomostí zapojilo 6 cirkevných zborov a takisto MEMC Ichtys Veľký Slavkov, ktoré poskytli pomoc približne 60 osobám, prevažne mamičkám s deťmi. Určite sa však zapojili do tejto pomoci aj viaceré evanjelické rodiny.