Medzinárodné multilaterálne dokumenty

Svetová rada cirkví

Krst, Eucharistia, ordinovaný úrad (1982)

Povaha a poslanie cirkvi (2007)

Cirkev: Na ceste k spoločnej vízii (2012)


Európske dokumenty

Konferencia európskych cirkví a Rada európskych biskupských konferencií

Ekumenická charta (2001)

Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe

Leuenbergská zmluva (1973)


Bilaterálne dokumenty

Evanjelicko-rímskokatolícka komisia pre jednotu

Všetci pod jedným Kristom

Martin Luther - svedok Ježiša Krista (1983)

Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení (1999)

Od konfliktu k spoločenstvu (2013)


Domáce/Slovenské dokumenty

Dohoda o svätom krste (2001) 

Agreement on Holy Baptism in Slovakia (2001)