Ekumenický svetový deň modlitieb v Košiciach

Ekumenický svetový deň modlitieb v Košiciach

Ekumenický svetový deň modlitieb žien sa po prvý krát uskutočnil prvý marcový piatok v roku 1927. Predchádzal tomu misijný kongres žien v Chicage v r. 1897 a systematické zaoberanie sa témami žien viedlo k študijnej práce „Informované modlitby„ ako ich máme v dnešnej podobe. 

Ekumenické hnutie Svetový deň modlitieb (SDM) odpovedá na jasné biblické výzvy na jednotu kresťanov. Je to najväčšie laické hnutie medzi kresťanmi. V Európe sa viac rozšírilo po II. svetovej vojne, nastúpila tu výnimočná pomoc vojnou zničeným krajinám. Ozvena v roku 1927 bola neočakávaná a neprekonateľne veľká. Početné ohlasy prichádzali zo všetkých kontinentov. Prvá správa z Európy prišla z poľského mesta Lodz, kde sa zišli ženy hovoriace po poľsky, česky, rusky a nemecky. V súčasnosti sa SDM koná už v 180 krajinách sveta. 

Pred 30 rokmi v roku 1993 sa začala písať história ekumenického SDM v Košiciach. Modlitby sa v tom čase konali za krajinu Guatemala a miesto konania bol Evanjelický chrám v Košiciach. Hlavnou myšlienkou a témou modlitieb bolo : „Sme Boží ľud – prinášajme uzdravenie“. 

Tohtoročný Svetový deň modlitieb v Košiciach sa konal 3. marca 2023 o 17:00 h. v modlitebni Cirkvi bratskej na Kováčskej ulici. Prítomní veriaci sa modlili spolu s košickými koordinátorkami SDM z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej, Československej husitskej, Evanjelickej, Gréckokatolíckej, Reformovanej a Rímskokatolíckej cirkvi. 

Texty modlitieb pre SDM 2023 pripravili kresťanské ženy z Taiwanu a téma vychádzala z Listu Efezanom 1,15-19 „Počul som o Vašej viere“. Pavol ďakoval Bohu za Efezanov, ktorí žili život lásky a viery. Kazateľ Cirkvi bratskej brat Rastislav Betina vo svojej kázni zdôraznil aká hĺbka slov sv. Pavla je v jeho liste Efezanom, ktorá bola ústrednou témou modlitieb. O hĺbke našej viere, o sile modlitby, o Božej nesmiernej moci ale aj nádeji stretnutia s Bohom po smrti. 

Súčasťou modlitieb bola aj dobročinná zbierka, ktorá je znamením, že žijeme ako bratia a sestry v jednom svete. Delíme sa navzájom o svoje starosti a potreby. Podporil sa projekt katolíckej organizácie Hope Workers Center, ktorá pomáha cudzinkám, ktoré pracujú v domácnostiach Taiwančanov bez právnej ochrany a sú vykorisťovaná a nachádzajú tu vypočutie a pomoc pri riešení problémov. Vyzbieraných bolo spolu 439,15 EUR, ktoré boli vložené na účet SDM. 

V súčasnosti sa pripravujeme na 100. výročie založenia SDM v roku 2027. Na budúci rok SDM bude za krajinu Palestína . Téma modlitieb bude“ Preto vás prosím... znášajte sa navzájom v láske“ (Ef 4, 1 - 7) https://www.youtube.com/watch?v=eC6FXRq1JwE