Zbierka pre kresťanov na Blízkom východe

Zbierka pre kresťanov na Blízkom východe

Milé sestry a bratia, v kontexte Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý práve prebieha, sme pozvaní spoločne svedčiť o našej viere. Ako kresťania spolu vydávame svedectvo o Svetle, ktoré nám dáva nádej uprostred mnohých temnôt tejto doby a v tmavých údoliach, ktorými niekedy prechádzame v našich životoch. Týmto Svetlom, touto Hviezdou, ktorá nás vedie a ukazuje nám cestu ďalej, je pre nás kresťanov náš Pán Ježiš Kristus.

Našu spoločnú vieru vyjadrujeme spoločným rozjímaním nad Písmom svätým a spoločnými modlitbami. Tento týždeň sa to deje zvlášť intenzívne pri rôznych príležitostiach – ekumenických bohoslužbách, diskusných stretnutiach, a sme Bohu veľmi vďační, že s veľkým požehnaním aj na večerných online stretnutiach, ktoré počas celého týždňa pripravuje Ekumenický výbor ECAV. Naša viera, ktorá sa na týchto stretnutiach pri modlitbách a spoločnom uvažovaní nad Božím slovom upevňuje a prehlbuje, nás vedie k túžbe vyjadriť ju aj skutkami milosrdenstva a lásky.

Radi by sme Vás preto pozvali, aby ste sa k nám pridali aj v praktickom vyjadrení tejto našej spoločnej viery. A to v pomoci tým, ktorí nám v rámci tohto Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov už výrazným spôsobom poslúžili, a ktorí zároveň čelia v mnohých oblastiach veľmi náročným situáciám a skúškam viery - kresťanom na Blízkom východe. Rozhodli sme sa pre nich usporiadať zbierku, ktorú by sme im poslali prostredníctvom organizácie, ktorá má vysoký kredit a ktorej dôverujeme - samotnej Rady cirkví Blízkeho východu. Bola to práve Rada cirkví Blízkeho východu, ktorá niesla na svojich pleciach prípravu textov tohtoročného TMJK.

Napriek ich nesmierne ťažkej situácii, v kontexte obrovského devastujúceho výbuchu v libanonskom Bejrúte, dlhej a zničujúcej vojny v Sýrii, a zložitej konfliktnej situácii vo Svätej Zemi, a v podstate nemožnosti cestovať a stretnúť sa, nám všetkým dali kresťania z Blízkeho východu dar krásnych a hlbokých duchovných materiálov, ktoré pripravili pre Týždeň modlitieb. Ich svedectvo je veľmi silné, lebo ich viera aj uprostred tragédií je pevná a žiari ako tá hviezda na východe, ktorá sa zjavila mudrcom, a ktorá je hlavnou témou tohtoročných textov. Je to viera, ktorá prešla skúškami a je vyčistená ako pretavené zlato. Je preto pre kresťanov na celom svete skutočným pokladom. Verím, že pre všetkých nás na Slovensku môže byť silnou inšpiráciou a príkladom.

Pozývame Vás vyjadriť solidaritu a lásku ťažko skúšaným ale neoblomne svoju vieru dosvedčujúcim kresťanom na Blízkom východe. Kresťanov na Blízkom východe môžete podporiť pomocou tejto zbierky, ktorú v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov organizujeme. Svoje dary posielajte na účet GBÚ ECAV:

IBAN: SK42 0200 0011 6900 0044 3012

VS: 663 663

Odporúčame, do správy pre prijímateľa napísať "Zbierka pre kresťanov na Blízkom východe".

Rada cirkví Blízkeho východu je spoločenstvo cirkví, ktoré majú spoločnú vieru v Pána Ježiša Krista ako Boha a Vykupiteľa v súlade so Svätým Písmom a cirkevnou tradíciou. Rada je regionálnou ekumenickou organizáciou, ktorá združuje cirkvi s cieľom spoločného svedectva v časti sveta, kde sa narodil, žil, umrel a bol pochovaný, a vstal z mŕtvych Kristus. Pôvodne ju tvorili tri cirkevné rodiny: evanjelici, orientálni pravoslávni a východní (byzantskí) pravoslávni. V roku 1990 sa pridala katolícka rodina cirkví a vstúpila do rady ako štvrtá cirkevná rodina. Tieto cirkvi sa spolu usilujú napĺňať ich spoločnú misiu a uskutočňovať jednotu, po ktorej túžia, na slávu jedného Boha.

Misiou Rady cirkví Blízkeho východu je byť:

Mostom medzi cirkvami, ktorý odstraňuje bariéry a predsudky, a buduje spoločné svedectvo o vzkriesenom Pánovi. 

Mostom medzi kresťanmi a veriacimi iných náboženstiev v regióne.

Mostom medzi Blízkym východom a ostatnými časťami kresťanského sveta.

Rada rozvíja svoje ekumenické, humanitárne a rozvojové úsilia tým, že pomáha najzraniteľnejším ľuďom získať prístup k základným potrebám a právam. Rada takisto pracuje v záujme obnovy spravodlivého a uskutočniteľného mieru pre všetkých.


V mene kresťanov na Blízkom východe vopred ďakujeme za akýkoľvek váš príspevok.