Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023

MATERIÁLY NA TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV a na celý rok 2023 spoločne pripravili a uverejnili Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

Tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023 vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických (USA), ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. V decembri 2020 sa skupina prvýkrát stretla online, hoci mnohí sa už navzájom poznali a všetci poznali prácu Minnesotskej rady cirkví. Niektorí z nich boli vedúcimi organizácií a tiež aktivistami a/alebo pastormi v ich vlastných zboroch a spoločenstvách. Medzinárodná komisia – vymenovaná spoločne Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov (teraz dikastériom, Katolícka cirkev) a Komisiou pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví – ktorá bola poverená revíziou materiálov na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023, sa stretla s delegátmi Minnesotskej rady cirkví vo švajčiarskom Château de Bossey, v čase od 19. do 23. septembra 2021. 

Minnesota má už roky jednu z najhorších rasových nerovností v krajine. Minnesota zažila najväčšiu hromadnú popravu v dejinách USA v roku 1862, keď bolo v Mankate po vojne medzi USA a Dakotou deň po Vianociach obesených 38 príslušníkov pôvodného dakotského obyvateľstva. Keď sa títo pripravovali na smrť, spievali hymnu Wakantanka taku nitawa (Mnohí a veľkí), ktorej verzia je súčasťou tejto ekumenickej bohoslužby. V poslednom čase sa Minnesota ocitla v epicentre rasového konfliktu. Keď sa v marci 2020 v dôsledku pandémie Covidu-19 uzavrel svet, vražda mladého Afroameričana Georgea Floyda rukou minneapoliského policajta Dereka Chauvina vytiahla do ulíc ľudí z celého sveta, aby v jednote a spravodlivom hneve protestovali proti nespravodlivosti, ktorej boli svedkami na televíznych obrazovkách. Chauvin, ktorý bol bezprostredne po útoku prepustený, 3 sa stal prvým policajtom v novodobej histórii odsúdeným za vraždu černocha v Minnesote. 

História zlého zaobchádzania s komunitami inej farby pleti v Spojených štátoch vytvorila dlhodobú nerovnosť a vzťahové rozpory medzi komunitami. V dôsledku toho zahŕňajú dejiny cirkví v Spojených štátoch rasové otázky ako hlavný faktor cirkevného rozdelenia. V iných častiach sveta hrajú podobnú úlohu aj iné otázky, ktoré sa netýkajú doktríny. Preto sa teologické úsilie o jednotu, ktoré vyvíja Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví, tradične snaží spájať hľadanie jednoty cirkví s úsilím o prekonávanie múrov rozdelenia – akým je rasizmus – v rámci ľudskej rodiny. Preto aj modlitba – najmä modlitba za jednotu kresťanov – nadobúda ešte dôležitejší význam, keď sa spája s bojom proti tomu, čo nás rozdeľuje ako ľudské bytosti s rovnakou dôstojnosťou, stvorené na Boží obraz a podobu.4 Minnesotská rada cirkví, ktorá sa už dávnejšie zaoberá odhaľovaním týchto historických rasových vzorcov, zvolala pracovnú skupinu, ktorá zostavila čítania z Písma, témy, piesne a bohoslužbu pre tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vybrali verš z prvej kapitoly Knihy proroka Izaiáša ako hlavný text pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2023: „Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu“ (Iz 1,17). 

Pracovnú skupinu tvorili duchovní a laickí lídri rôznych generácií z Minnesoty, ktorí pracovali v prvých líniách počas nepokojov. Boli zodpovední za duchovnú aj komunitnú starostlivosť v regióne a boli svedkami frustrácie a volania Božieho ľudu. Členovia tejto pracovnej skupiny zastupovali mnoho rôznych kultúrnych a duchovných spoločenstiev a zahŕňali aj komunity pôvodných obyvateľov a Afroameričanov, ktorí boli v centre nedávneho konfliktu. Počas písania týchto materiálov tieto komunity naďalej zažívali mimosúdne popravy, 5 smrť detí v dôsledku rastúceho násilia a pretrvávajúce ťažkosti v dôsledku pandémie. 

Stretnutia na internete sa stali posvätným a bezpečným priestorom posily, podpory a modlitby aj vtedy, keď skupina prežívala útok na americký Kapitol, súdny proces s bývalým policajtom Derekom Chauvinom a výročie vraždy Georgea Floyda. 

Členmi skupiny boli muži, ženy, matky, otcovia, rozprávači príbehov a uzdravovatelia (storytellers and healers). Reprezentovali rozmanité bohoslužobné skúsenosti a duchovné vyjadrenia, a to tak pôvodných obyvateľov Spojených štátov, ako aj komunít, ktoré sa sem – nútene či dobrovoľne – prisťahovali a ktoré vykazujú rôznu schopnosť vyrozprávať a spracovať svoju jazykovú a kultúrnu históriu, hoci teraz nazývajú tento región svojím domovom. Členovia skupiny zastupovali mestské a prímestské regióny a mnohé kresťanské komunity. Táto ich rôznorodosť umožnila hlbokú skúsenosť solidarity a reflexie, obohatenej o mnohé perspektívy. 

Členovia minnesotskej redakčnej skupiny dúfajú, že ich osobné skúsenosti s rasizmom a zbavovaním ľudských bytostí ich hodnoty poslúžia ako svedectvo o neľudskosti Božích detí voči sebe navzájom. Hlboko túžia tiež po tom, aby ako kresťania stelesňovali Boží dar jednoty, aby riešili a odstraňovali rozdelenia, ktoré nám bránia pochopiť a prežívať skutočnosť, že všetci patríme Kristovi. 

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste tento materiál vnímali ako pozvanie hľadať možnosti na vyjadrenie miery dosiahnutého spoločenstva medzi cirkvami a spoločne sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou, po celý rok.

Materiály v slovenskom jazyku sú dostupné TU: Tyzden modlitieb 2023.pdf