3. EKUMENICKÝ KIRCHENTAG, Frankfurt nad Mohanom, 13. – 16. máj 2021

3. EKUMENICKÝ KIRCHENTAG, Frankfurt nad Mohanom, 13. – 16. máj 2021

V dňoch 13. až 16. mája sa bude konať 3. ekumenický Kirchentag vo Frankfurte nad Mohanom. Prvýkrát digitálne a teda na mnohých miestach súčasne. Mottom je verš z Markovho evanjelia 6, 38: „Choďte pozrieť“. Nie je to iba čistý verš, ale interpretácia z biblického príbehu o nasýtení 5 tisíc ľudí piatimi chlebmi a dvomi rybami. „Choďte pozrieť“ je výzva pre nás všetkých, povedala prezidentka ekumenického Kirchentagu, Bettina Limperg. Kirchentag sa začne ekumenickými službami Božími vo štvrtok, na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo. V piatok sa bude konať digitálny program zo synagógy Westend, podujatia k židovsko-kresťanskému dialógu, ktorý večer vystrieda digitálny kultúrny program a premiéra ekumenického oratória EINS. Program ponúka interaktívne a digitálne formáty k rôznych tematickým oblastiam; tieto formáty siahajú od workshopov cez pódiá až po dialógy občanov. Ekumenický Kirchentag ukončí v nedeľu 16. mája ekumenická bohoslužba v priamom televíznom prenose na kanály ZDF.

PREHĽAD programu počas jednotlivých dní

ŠTVRTOK, 13. máj

 • 10.00 hod: Ekumenické služby Božie na sviatok Vstúpenia Krista Pána (live prenos na ARD a oekt.de)

PIATOK, 14. máj

 • digitálna „Spomienka na začiatok“ v neskorom popoludní z Westend synagógy
 • podujatia k židovsko-kresťanskému dialógu
 • od 19.00 hod: Slávnostný večer s následným digitálnym kultúrnym podujatím
 • premiéra ekumenického oratória EINS

SOBOTA, 15. máj

 • 9.00 až 19.00 hod: Tematický program budú tvoriť 3 piliere:

Štúdio EKT: návštevníci budú privítaní na domovskej stránke a sprevádzaní počas 10 hodinového programu. Tento program vychádza z troch kľúčových otázok:

„Je to všetko otázka viery a dôvery?“
Viera a spiritualita
Cirkev a moc
Ekuména

 „Súdržnosť v ohrození?“
Morálna odvaha
Digitálna spoločnosť
Spolužitie
Náboženská rôznorodosť

 „Jeden svet – globálna zodpovednosť?“
Financie a hospodárstvo
Stvorenie a klimatické zmeny
Medzinárodná zodpovednosť

Podrobný program ponúka interaktívne a digitálne formáty k rôznych tematickým oblastiam; tieto formáty siahajú od workshopov cez pódiá až po dialógy občanov. Celkový prehľad programu nájdete aktuálne na stránke oekt.de/programm

Niektoré workshopy sú obmedzené počtom účastníkov. Preto je potrebné si rezervovať miesto. Po 2. máji budú miesta vylosované. 6. mája sa dozviete, na ktorom podujatí s obmedzeným počtom sa môžete zúčastniť. Veľa šťastia!

Miesto stretnutia ponúka kontaktné priestory, ktoré umožňujú účastníkom stretávať sa a vymieňať si nápady ľahkým a zábavným spôsobom, ktorý presahuje pevné formáty. Plánuje sa „Stôl pre medzinárodných hostí“, pri ktorom sa môžu stretnú medzinárodní hostia/účastníci a rozprávať vo svojej rodnej reči

 • 19.00 hod: služby Božie – ekumenicky citlivo stvárnené služby Božie v celom Nemecku, štyri z nich v priamom prenose z Frankfurtu

Tieto služby Božie sa budú konať v minimálne troch kostoloch vo Frankfurte, hybridnou formou s prenosom. Všetkých záujemcov môže podporiť brožúra, ktorá je k dispozícii, v ekumenickej spojitosti sláviť služby Božie a zažiť rôznorodosť liturgických tradícií.

 • 20.00 do 24.00 hod: Večerný a nočný program 

Večerný a nočný program 3. ekumenického Kirchentagu bude doznievať v sobotu. V rámci tohto času budú hostiteľské cirkvi prezentovať svoj pestrý digitálny program.

NEDEĽA, 16. máj

 • Záverečné ekumenické bohoslužby open-Air (televízny prenos na ZDF)

Preklady 

Viaceré podujatia budú vybavené s anglickými titulkami.  Preklad je naplánovaný aj pre niektoré živé prenosy. Podujatia v angličtine a anglická prezentácia obsahu programu bude zverejnená čo najskôr na webstránke.

Ekumenický Kirchentag (EKT) poskytuje materiály s návrhmi bohoslužieb na stránke oekt.dePracovné spoločenstvo kresťanských cirkví (ACK) v Nemecku ponúka tiež množstvo nápadov a myšlienok na stránke: www.oekumene-ack.de

Dôležité linky:

13. – 16. máj:                oekt.de

Program:                        oekt.de/programm

Aktívny v CZ:                  oekt.de/feiern

Kirchentag Shop:           oekt.de/shop


Ako sa môžu cirkevné zbory spolupodieľať na príprave?

 • Cirkevné zbory, spolky, skupiny a iné združenia sú pozvané k sláveniu ekumenického Kirchentagu.
 • Cirkevné zbory môžu robiť kampaň s logom a motívom Kirchentagu.
 • Prípadné doplňujúce programy v rámci svojho CZ je možné pripraviť od štvrtka do nedele.
 • Doplňujúce programy nie sú súčasťou oficiálneho programu EKT a zodpovednosť nesie miestny CZ.
 • Možná podpora zo strany EKT: sprievodné materiály, pokyny k pripojeniu, EKT balíčky a EKT zborové balíky s propagačným materiálom.