Archív 2021

Potravinová pomoc pre Vaše Vianoce

Potravinová pomoc pre Vaše Vianoce

"Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti". Žalm 145,15-16

Cirkevný zbor ECAV Kremnica vydal pohľadnicu

Cirkevný zbor ECAV Kremnica vydal pohľadnicu

Nie každý cirkevný zbor sa môže pýšiť takou bohatou históriou a nepretržitým bohoslužobným životom ako práve Kremnický. Ešte začiatkom októbra 2021 prežíval Kremnický cirkevný zbor štyri vzácne jubilea, ktoré veriaci i široká verejnosť v Kremnici oslávili Evanjelickými dňami. Pripomenuli si 500. výročie vzniku Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Kremnici, 485. výročie konania prvej evanjelickej synody banských miest, 195. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kremnici a 135. výročie oltárneho obrazu v chráme od maliara Vojtecha Angyala (*18.12.1847 Stoličný Belehrad +9.1.1928 Kremnica).

Ofera - milodar...

Ofera - milodar...

Ponuka bohoslužieb - Nedeľa po Novom roku 2.11.2021

Ponuka bohoslužieb - Nedeľa po Novom roku 2.11.2021

Televízne a rozhlasové prenosy v roku 2022

Televízne a rozhlasové prenosy v roku 2022

Bratia a sestry, zbor biskupov schválil nasledovný zoznam prenosov evanjelických Služieb Božích vo vysielaní RTVS.

Televízne Služby Božie v Nedeľu po Novom roku z Košíc, 2.1.2022 o 10:00

Televízne Služby Božie v Nedeľu po Novom roku z Košíc, 2.1.2022 o 10:00

Bratia a sestry, pozývame vás sledovať mimoriadny televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Košice, ktorý sa uskutoční v Nedeľu po Novom roku, 2. januára 2022 o 10:00 na Dvojke. 

Nová krstiteľnica v Slovanoch

Nová krstiteľnica v Slovanoch

Na Druhý sviatok vianočný, teda v nedeľu 26.12.2021 o 11.00 hod. sa v evanjelickom kostole Slovanoch udiala malá zborová slávnosť.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ivan Branislav Zoch

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ivan Branislav Zoch

Pred 100 rokmi zomrel PEDAGÓG, SPISOVATEĽ a POLYHISTOR Ivan Branislav Zoch. Narodil sa 24. júna 1843 v Jasenovej na Orave a zomrel 27. decembra 1921 v Modre.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Kristína Royová

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Kristína Royová

Pred 85 rokmi zomrela v Starej Turej SPISOVATEĽKA, REDAKTORKA, DIAKONICKÁ PRECOVNÍČKA a VEDÚCA OSOBNOSŤ PREBUDENECKÉHO HNUTIA Kristína Royová. Narodila sa 18. augusta 1860 v Starej Turej a zomrela 27. decembra 1936 takisto v Starej Turej.

Veľký pozdrav malých evanjelikov

Veľký pozdrav malých evanjelikov

V CZ ECAV Očová pripravili z milosti Božej milý projekt s takmer 50 deťmi k Vianociam 2021. Radi by sme ním potešili aj vás.
Bohu vďaka za toto dielko a budeme radi, keď prinesie radosť aj ďalším.

Bohoslužby Novoročné obdobie

Bohoslužby Novoročné obdobie

Harmonogram bohoslužieb na Silvestra i Nový rok ... 

7. čiastka CPP

7. čiastka CPP

V sekcii NA STIAHNUTIE v časti DOKUMENTY/Zbierky CPP nájdete novú čiastku CPP s poradovým číslom 7-2021. K dispozícii je aj tu: zb_cpp_7-2021.pdf

Vianočný zborový časopis - Soliansky evanjelik...

Vianočný zborový časopis - Soliansky evanjelik...

Milí moji... buďme verní a vytrvalí ako mučeník Štefan

Milí moji... buďme verní a vytrvalí ako mučeník Štefan

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 26.12.2021

1.slávnosť vianočná v Košickom senioráte

1.slávnosť vianočná v Košickom senioráte

Milí bratia a sestry, pre tých, ktorí počas Vianoc z rôznych dôvodov nemôžu prísť na služby Božie, si kňazi Košického seniorátu pripravili nahrávku služieb Božích na Prvú slávnosť vianočnú. Prajeme vám príjemné pozeranie. 

Vianoce- čas spravodlivosti a nežnosti

Vianoce- čas spravodlivosti a nežnosti

Domáca pobožnosť na 2. slávnosť vianočnú (26. december 2021)

Domáca pobožnosť na 2. slávnosť vianočnú (26. december 2021)

Advent 2021 – 24. Nebojte sa!

Advent 2021 – 24. Nebojte sa!

Štedrý večer

Štedrý večer

Služby Božie v režime OP

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Belo Klein Tesnoskalský

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Belo Klein Tesnoskalský

Pred 80 rokmi zomrel SPISOVATEĽ, PREKLADATEĽ a HISTORIK Belo Klein Tesnoskalský. Narodil sa 17. marca 1853 v Hybiach a zomrel 23. decembra 1941 v Prešove.

Advent 2021 – 23. Poslúchaj Boží hlas!

Advent 2021 – 23. Poslúchaj Boží hlas!

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2021

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2021

Drahí, sestry a bratia, milé cirkevné zbory,

     prihovárame sa vám v zložitej situácii, ale hneď s prvými slovami chceme zdôrazniť, že radosť Vianoc nám nemôže vziať žiadna pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia. Božia láska k nám, zjavená v Ježišovi Kristovi je svetlom, ktoré prežaruje akúkoľvek temnotu.

Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2021

Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2021

(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom - vedie hlava rodiny.)

 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 2022

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 2022

Bratia a sestry, pozývame vás k účasti na Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa bude konať od 18. do 25. januára 2022.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Madera

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Madera

Pred 130 rokmi sa na Hornej Orave narodil KŇAZ, PUBLICISTA a ZAKLADATEĽ SLOVENSKEJ DIAKONIE Michal Madera. Narodil sa 22. decembra 1891 v Istebnom a zomrel 25. apríla 1945 v Liptovskom Mikuláši. 

Staršie
Strana 1 z 60