Archív 2021

Potravinová pomoc pre Vaše Vianoce

Potravinová pomoc pre Vaše Vianoce

"Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti". Žalm 145,15-16

Cirkevný zbor ECAV Kremnica vydal pohľadnicu

Cirkevný zbor ECAV Kremnica vydal pohľadnicu

Nie každý cirkevný zbor sa môže pýšiť takou bohatou históriou a nepretržitým bohoslužobným životom ako práve Kremnický. Ešte začiatkom októbra 2021 prežíval Kremnický cirkevný zbor štyri vzácne jubilea, ktoré veriaci i široká verejnosť v Kremnici oslávili Evanjelickými dňami. Pripomenuli si 500. výročie vzniku Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Kremnici, 485. výročie konania prvej evanjelickej synody banských miest, 195. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kremnici a 135. výročie oltárneho obrazu v chráme od maliara Vojtecha Angyala (*18.12.1847 Stoličný Belehrad +9.1.1928 Kremnica).

Televízne a rozhlasové prenosy v roku 2022

Televízne a rozhlasové prenosy v roku 2022

Bratia a sestry, zbor biskupov schválil nasledovný zoznam prenosov evanjelických Služieb Božích vo vysielaní RTVS.

Televízne Služby Božie v Nedeľu po Novom roku z Košíc, 2.1.2022 o 10:00

Televízne Služby Božie v Nedeľu po Novom roku z Košíc, 2.1.2022 o 10:00

Bratia a sestry, pozývame vás sledovať mimoriadny televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Košice, ktorý sa uskutoční v Nedeľu po Novom roku, 2. januára 2022 o 10:00 na Dvojke. 

Nová krstiteľnica v Slovanoch

Nová krstiteľnica v Slovanoch

Na Druhý sviatok vianočný, teda v nedeľu 26.12.2021 o 11.00 hod. sa v evanjelickom kostole Slovanoch udiala malá zborová slávnosť.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ivan Branislav Zoch

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ivan Branislav Zoch

Pred 100 rokmi zomrel PEDAGÓG, SPISOVATEĽ a POLYHISTOR Ivan Branislav Zoch. Narodil sa 24. júna 1843 v Jasenovej na Orave a zomrel 27. decembra 1921 v Modre.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Kristína Royová

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Kristína Royová

Pred 85 rokmi zomrela v Starej Turej SPISOVATEĽKA, REDAKTORKA, DIAKONICKÁ PRECOVNÍČKA a VEDÚCA OSOBNOSŤ PREBUDENECKÉHO HNUTIA Kristína Royová. Narodila sa 18. augusta 1860 v Starej Turej a zomrela 27. decembra 1936 takisto v Starej Turej.

Veľký pozdrav malých evanjelikov

Veľký pozdrav malých evanjelikov

V CZ ECAV Očová pripravili z milosti Božej milý projekt s takmer 50 deťmi k Vianociam 2021. Radi by sme ním potešili aj vás.
Bohu vďaka za toto dielko a budeme radi, keď prinesie radosť aj ďalším.

7. čiastka CPP

7. čiastka CPP

V sekcii NA STIAHNUTIE v časti DOKUMENTY/Zbierky CPP nájdete novú čiastku CPP s poradovým číslom 7-2021. K dispozícii je aj tu: zb_cpp_7-2021.pdf

Milí moji... buďme verní a vytrvalí ako mučeník Štefan

Milí moji... buďme verní a vytrvalí ako mučeník Štefan

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 26.12.2021

Domáca pobožnosť na 2. slávnosť vianočnú (26. december 2021)

Domáca pobožnosť na 2. slávnosť vianočnú (26. december 2021)

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Belo Klein Tesnoskalský

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Belo Klein Tesnoskalský

Pred 80 rokmi zomrel SPISOVATEĽ, PREKLADATEĽ a HISTORIK Belo Klein Tesnoskalský. Narodil sa 17. marca 1853 v Hybiach a zomrel 23. decembra 1941 v Prešove.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2021

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2021

Drahí, sestry a bratia, milé cirkevné zbory,

     prihovárame sa vám v zložitej situácii, ale hneď s prvými slovami chceme zdôrazniť, že radosť Vianoc nám nemôže vziať žiadna pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia. Božia láska k nám, zjavená v Ježišovi Kristovi je svetlom, ktoré prežaruje akúkoľvek temnotu.

Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2021

Domáce Služby Božie pri štedrovečernom stole 2021

(Pred večerou, pred preberaním darčekov, pod vianočným stromčekom - vedie hlava rodiny.)

 Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 2022

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 2022

Bratia a sestry, pozývame vás k účasti na Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa bude konať od 18. do 25. januára 2022.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Madera

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Madera

Pred 130 rokmi sa na Hornej Orave narodil KŇAZ, PUBLICISTA a ZAKLADATEĽ SLOVENSKEJ DIAKONIE Michal Madera. Narodil sa 22. decembra 1891 v Istebnom a zomrel 25. apríla 1945 v Liptovskom Mikuláši. 

Na pomoc Ekumenickému inštitútu v Štrasburgu sme na Slovensku vyzbierali krásnu sumu

Na pomoc Ekumenickému inštitútu v Štrasburgu sme na Slovensku vyzbierali krásnu sumu

Počas Teologickej konferencie v Poprade koncom októbra tohto roku sme usporiadali zbierku na pomoc Inštitútu pre ekumenický výskum v Štrasburgu, ktorého profesor - prof. Theodor Dieter - bol jedným z hlavných pozvaných hostí a prednášateľov na konferencii. Silná búrka tento rok značne poškodila strechu inštitútu a prosili cirkvi a partnerské organizácie o pomoc s nákladmi na opravu. Zbierka na našej konferencii vyniesla krásnych 520,-Eur.

Vianoce – iba pár riadkov k dejinám sviatku

Vianoce – iba pár riadkov k dejinám sviatku

Ako je to so sviatkami narodenia Božieho Syna z tela Márie? O tom sa celkom iste dočítame všade možne. Ak sa ale pozrieme do Biblie, iste nám udrie do očí, že kým Markovo evanjelium je spomedzi všetkých štyroch všeobecne uznávané (iste sa výnimky nájdu) za najstaršie, prečo v ňom niet ani slova o narodení nášho Spasiteľa? A prečo aj Matúš, aj Lukáš okrem dosť rozdielnych verzií ako jediní zachytávajú – opäť veľmi rozdielne rodokmene? Na to by sa bolo pozrieť do patričných komentárov, teda výkladov evanjelií...

Ofera na Fond misie, 9.1.2022

Ofera na Fond misie, 9.1.2022

V zmysle uznesenia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku č. GP 15/1-2012,  ofera má byť  vyhlásená v oznamoch na hlavných službách Božích.

Celocirkevné ofery na rok 2022

Celocirkevné ofery na rok 2022

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo celocirkevné ofery na rok 2022, dňa 3.12.2021.

Vianočné želanie 2021

Vianočné želanie 2021

Radosť zo Stvoriteľovho príchodu na svet, pokojný vianočný čas, Božiu ochranu vo všetkých nebezpečenstvách pandémie a veľa úspechov v novom roku 2022 Vám s úctou a zo srdca želá Predsedníctvo ECAV.

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.12.2021 - 6.1.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.12.2021 - 6.1.2022

LEPŠÍ PLÁN

LEPŠÍ PLÁN

Texty: Lk 1, 57-80 a Ž 138

PRINC POKOJA

PRINC POKOJA

Texty: Iz 9, 6; J 16, 33

Milí moji... vyprosujme pre diakonických pracovníkov Božie požehnanie

Milí moji... vyprosujme pre diakonických pracovníkov Božie požehnanie

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 19.12.2021

Staršie
Strana 1 z 40