Archív 2021

SKÚMAJ MA

SKÚMAJ MA

Texty: Ž 139, 23-24; Jer 17, 9; 1J 1, 9

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Július Filo

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Július Filo

Pred 100 rokmi sa narodil KŇAZ, PUBLICISTA a BISKUP VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU Július Filo. Narodil sa 17. decembra 1921 v Liptovskom sv. Jáne a zomrel na rodnom Liptove 14. apríla 2004.

VEČNÝ OTEC

VEČNÝ OTEC

Testy: Mt 7, 9-11; Jk 1, 17 (Lk 15, 11-32)

Ekumenický výbor ECAV zhodnotil svoju doterajšiu činnosť a plánoval aktivity na rok 2022

Ekumenický výbor ECAV zhodnotil svoju doterajšiu činnosť a plánoval aktivity na rok 2022

Správa z 5. stretnutia Ekumenického výboru ECAV

Vianočný newsletter ECAV

Vianočný newsletter ECAV

⛪ Bratia a sestry, posledný newsletter v roku 2021 prináša vianočný pozdrav predsedníctva ECAV, ponuku zapojiť sa do ONLINE podujatí a takisto paletu videí s bratmi biskupmi. Prežite pokojné Vianoce naplnené radosťou a očakávaním Krista. https://mailchi.mp/11aebe419fec/ecavnews211217 

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu adventnú (19. december 2021)

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu adventnú (19. december 2021)

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Želmíra Zuriaňová

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Želmíra Zuriaňová

Pred 55 rokmi zomrela HISTORIČKA, PREKLADATEĽKA a UČITEĽKA Želmíra Zuriaňová. Narodila sa v roku 1900 v Necpaloch a zomrela 16. decembra 1966 v Martine.

POCHYBNOSTI

POCHYBNOSTI

Text: Mt 11, 1-6

MOCNÝ BOH

MOCNÝ BOH

Text: J 14, 12; Sk 2, 41; Ef 3, 20-21

Podobenstvo o sieti

Podobenstvo o sieti

Matúš 13, 47-50

Medzinárodná konferencia v Deň ľudských práv

Medzinárodná konferencia v Deň ľudských práv

V piatok, 10. decembra 2021, usporiadala Diakonia vo Württembersku po prvý krát jednodňovú medzinárodnú konferenciu v online priestore. Tento deň bol zároveň aj Deň ľudských práv. Zúčastnili sa na nej zástupcovia z takmer 20 krajín sveta. Medzi nimi aj ECAV na Slovensku, ktorú zastupovali generálny biskup Ivan Eľko, tajomníčka pre zahraničie Marcela Kmeťová, zástupcovia z ED, zo SEM a SEŽ.

Potravinová zbierka Tesco bude v novom termíne od 16.do 18. decembra 2021

Potravinová zbierka Tesco bude v novom termíne od 16.do 18. decembra 2021

Zbierka bude prebiehať prevažne v pasívnej forme. Preto Vás chceme poprosiť, ak chcete podporiť Evanjelickú diakoniu a jej spolupracovníkov, môžete nakúpiť trvanlivé potraviny a drogériu a vložiť ich do zberných košov na to určených v týchto Tesco predajniach:

Duchovná pieseň 2022

Duchovná pieseň 2022

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, Referát misie, vnútornej misie a školstva, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2021/2022 súťaž Duchovná pieseň 2022.

ZÁZRAČNÝ RADCA

ZÁZRAČNÝ RADCA

Text: Iz 9, 6; Žid 4, 15-16; Prís 3, 5-6

Chcemviac večer, 18.12.2021 o 18:00

Chcemviac večer, 18.12.2021 o 18:00

Keďže lockdown stále trvá, nestretneme sa fyzicky v Prešove, ale budeme všetci spolu online na youtube kanáli EVS:
https://www.youtube.com/c/EVSchcemviac

JEŽIŠ NÁŠ SPASITEĽ

JEŽIŠ NÁŠ SPASITEĽ

Text: Lk 2, 10-11; 1Tim 1, 15; Mt 18, 23-35

Domov – viac ako strecha nad hlavou (decembrové číslo eVýchodu)

Domov – viac ako strecha nad hlavou (decembrové číslo eVýchodu)

V meste ich stretávame denne. Postávajú na rohoch ulíc, obchodov a kostolov, prosiac o pár drobných. Patria medzi marginalizovanú skupinu a často ju radšej oblúkom obchádzame. Bezdomovstvo však nie je téma, na ktorú by sme sa mali pozerať čierno-bielou optikou. Hranica, kedy sa človek môže ocitnúť na ulici, je veľmi tenká. Viac o dôvodoch bezdomovstva a o efektívnych spôsoboch pomoci ľuďom na ulici čítajte v decembrovom čísle eVýchodu.

UTEČ PRED BUDÚCIM HNEVOM

UTEČ PRED BUDÚCIM HNEVOM

Lk 3, 1-20

Milí moji... zvestujte deťom Krista v domácnostiach

Milí moji... zvestujte deťom Krista v domácnostiach

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 12.12.2021

VYBAVENÍ PRE SVOJ ÚČEL

VYBAVENÍ PRE SVOJ ÚČEL

Text: L 1, 26-33; Jer. 1, 5

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Dušan Makovický

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Dušan Makovický

Pred 155 rokmi sa narodil LEKÁR a SPISOVATEĽ Dušan Makovický - osobný lekár L. N. Tolstoja. Narodil sa 10.12.1866 v Ružomberku a zomrel 12. marca 1921 takisto v Ružomberku.

VEĽKÁ VÝMENA

VEĽKÁ VÝMENA

Iz 53 ,3-5

Biblická olympiáda 2022

Biblická olympiáda 2022

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2021/2022 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy. Cieľom súťaže je podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre každodenný život. Predmetom súťaže sú vybrané knihy a pasáže Písma svätého.

Najnovšie informácie zo života cirkvi

Najnovšie informácie zo života cirkvi

⛪ Novinky zo života Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku máme pre vás pripravené aj dnes. https://mailchi.mp/f96304ba1965/ecavnews211210

Televízny prenos Služieb Božích z Bratislavy- Petržalky, 12.12.2021 o 10:00 na Trojke

Televízny prenos Služieb Božích z Bratislavy- Petržalky, 12.12.2021 o 10:00 na Trojke

Bratia a sestry, pozývame k televíznym obrazovkám.

Novšie Staršie
Strana 2 z 40