Vianočné želanie 2021

Vianočné želanie 2021

Radosť zo Stvoriteľovho príchodu na svet, pokojný vianočný čas, Božiu ochranu vo všetkých nebezpečenstvách pandémie a veľa úspechov v novom roku 2022 Vám s úctou a zo srdca želá Predsedníctvo ECAV.