LEPŠÍ PLÁN

LEPŠÍ PLÁN

Texty: Lk 1, 57-80 a Ž 138
Alžbeta bola podľa ľudského úsudku príliš stará na to, aby mala dieťa. Jej telo už dávno nebolo schopné rozmnožovania. Počas svojho života, keď bol na to najlepší čas, tak dieťa mať nemohla. Nebolo v možnostiach človeka, aby sa to podarilo žene, ktorá žila takmer deväť desaťročí. Nemala ani štipku nádeje.

ALE BOH ROZBÍJA VŠETKY OBMEDZENIA ĽUDSKÝCH MERADIEL. JEHO CESTY SÚ VYŠŠIE AKO NAŠE A ON DOKÁŽE PREMÔCŤ AKÉKOĽVEK OBMEDZENIA. "Prišiel čas aby Alžbeta porodila dieťa..." Tento "čas" si nevybrala Alžbeta. Boh si vyberá čas na odpoveď na modlitby, aby sa naplnil Jeho plán a aby sa konali zázraky.. ANI NA SEKUNDU NEUVERTE, ŽE BOH NA VÁS ZABUDOL ALEBO ŽE NEVYPOČUL VAŠE MODLITBY. Keď príde Bohom ustanovený čas v jeho plnosti, dokážete všetko, čo Boh pre vás naplánoval. "Keď jej známi a príbuzní počuli, že ju Pán obdaroval milosrdenstvom, radovali sa s ňou."

VEĽAKRÁT VERÍM, ŽE PÁN ODPOVEDÁ "POČKAJ" NA NAŠE ZÚFALÉ MODLITBY PRETO, ABY SA VIAC PREJAVILA JEHO SLÁVA NEŽ ĽUDSKÁ ISTOTA. To podstatné je, aby nás našiel pripravených!!!

Príbeh Alžbety a Zachariáša je výzva aj inšpirácia žiť spravodlivý život a je prísľubom toho, čo môže dosiahnuť vytrvalá modlitba. BOH JE SCHOPNÝ A HLAVNE OCHOTNÝ A TÚŽIACI SPLNIŤ VŠETKO, ČO SA VÁS TÝKA. JEHO ČASŤOU JE VYKONÁVAŤ ZÁZRAKY ... VAŠOU ČASŤOU JE MODLIŤ SA VERNE BEZ PRESTANIA A ŽIŤ ŽIVOT, KTORÝ POTEŠÍ JEHO SRDCE.

Inšpirované zo zamyslenia (You Version – Biblia)