PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.12.2021 - 6.1.2022

PROGRAM VEREJNOPRÁVNYCH MÉDIÍ: 23.12.2021 - 6.1.2022

ROZHLAS

ŠTVRTOK – 23. december
Regina Západ
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00 

PIATOK – 24. december
Rádio Devín Jeden deň v živote 09.20 – 09.27 Kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák 

Ted Hughes: Traja králi 16.30 – 17.30 Vianočná rozhlasová hra 

- Sv. Augustín – Vyznania 18.30 – 19.00
- Hviezdoslav: Vianoce, 40´ 21.00 – 21.40 Vianočná rozhlasová hra 

Rádio Slovensko 
Prenos Služieb Božích 16.04 – 17.00 z evanjelického kostola v Púchove 
Kazateľ: Dušan Cina, zborový farár
Kantor: Martin Melišík
Piesne: 13, A1, 53, A11, 39, 60, Tranovského kancionál 61

SOBOTA – 25. december, 1. slávnosť vianočná
Rádio Devín
Nad Slovom s B. Hroboňom 17.00 – 17.55 Vianoce. Hosť: profesor Peter Dubovský
Ch. Dickens: Vianočná koleda 19.00 – 20.00

Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00
Pri ekumenickom betleheme 20.00 – 20.55

NEDEĽA – 26. december, 2. slávnosť vianočná 
Rádio Slovensko
Prenos Služieb Božích 09.05 – 10.00 z evanjelického kostola v Šahách
Kazateľka: Hana Peničková
Kantorka: Hedviga Makovínyiová
Piesne: 61, 54, 35, 642, A13

Osudy, ktoré písalo 20. storočie 10.05 – 10.41
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Encyklopédia spravodlivých / rep. 22.19 – 22.59

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00
Hudba o piatej 17.00 – 18.00 Vianočný gospel: BCC worship, Kapucíni, Poetica Musica
Historia Magistra Vitae 18.00 – 19.00 A duša slobodná umkne ku hviezdam (hraný dokument o P. O. Hviezdoslavovi)

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15 

ŠTVRTOK – 30. december   
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

SOBOTA – 1. január  
Regina Západ
Ekuména vo svete 06.05 – 06.15
Duchovné horizonty 17.15 – 18.00

NEDEĽA – 2. január 
Rádio Slovensko
Opri sa o mňa 12.27 – 12.57
Osudy, ktoré písalo 20. storočie 22.19 – 22.55

Rádio Devín
Krajina duše 07.00 – 08.00

Regina Západ
Duchovné horizonty 05.00 – 05.45

Regina Východ
Božie mlyny 06.15

ŠTVRTOK – 6. január, Zjavenie Krista Pána mudrcom
Rádio Regina
Viera v živote 21.05 – 21.50
Ekuména vo svete 21.50 – 22.00

Rádio Devín
Ars musica 10.00 – 11.58

...............................................................................................................................................................................................

TELEVÍZIA
ŠTVRTOK – 23. december
:1 Dieťa menom Ježiš 10.45 – 12.23
:3 Malé biblické príbehy 07.45 – 07.50

PIATOK – 24. december, Štedrý večer
:1 Dieťa menom Ježiš 10.25 – 11.59
:2 Poklady Jeruzalema 08.10 – 09.05
Tichá noc - príbeh svetoznámej piesne 23.00 – 23.45
Chvíľka poézie (Martin Rázus) 23.45 – 23.49
:3 Malé biblické príbehy 08.45 – 08.50

TA3
Prenos Služieb Božích 17.00 – 18.00 z evanjelického kostola v Pezinku 
Kazateľ: Vladimír Kmošena
Kantorka: Zuzana Bereníková
Piesne: 13, 8, 38, 52, 60, A: 1, 13

SOBOTA – 25. december, 1. slávnosť vianočná 
:2 Prenos Služieb Božích 10.00 – 11.30 z evanjelického kostola v Starej Turej
Kazateľ: Ľuboš Činčurák
Kantor: Martin Augustín
Piesne: 52, 33, A12, 42, 35, A15, 595
Liturguje: Anna Činčuraková Tipulová

Sviatočné slovo 20.05 – 20.10 Príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka
:3 Veľký príbeh lásky 07.35 – 08.00
:1 Dieťa menom Ježiš 09.45 – 11.24

NEDEĽA – 26. december, 2. slávnosť vianočná
:3 Malé biblické príbehy 07.35 – 07.40
Kultúra a náboženstvo 14.40 – 15.06 Kniha Kníh v rodnej reči 

PONDELOK – 27. december 
:3 Doktor Jesénius 11.15

STREDA – 29. december
:2 Parazit / film 22.35 – 00.41

SOBOTA – 1. január 
:3 Le Monde – Hana Ponická 10.15

NEDEĽA – 2. január, Nedeľa po Novom roku 
:2 Prenos Služieb Božích 09.00 – 10.30 z Evanjelického a. v. kostola v Košiciach
Kazateľ: Július Filo, emeritný generálny biskup ECAV
Liturgovia: Peter Mihoč – biskup VD, senior KOS Samuel Linkesch a Dušan Havrila – zboroví farári v Košiciach
Kantor: Ladislav Sedlák
Piesne: 74, 68, 35, 73, A 24

:3 Malé biblické príbehy 14.15 – 14.20