Cirkevný zbor ECAV Kremnica vydal pohľadnicu

Cirkevný zbor ECAV Kremnica vydal pohľadnicu

Nie každý cirkevný zbor sa môže pýšiť takou bohatou históriou a nepretržitým bohoslužobným životom ako práve Kremnický. Ešte začiatkom októbra 2021 prežíval Kremnický cirkevný zbor štyri vzácne jubilea, ktoré veriaci i široká verejnosť v Kremnici oslávili Evanjelickými dňami. Pripomenuli si 500. výročie vzniku Evanjelického cirkevného zboru a. v. v Kremnici, 485. výročie konania prvej evanjelickej synody banských miest, 195. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kremnici a 135. výročie oltárneho obrazu v chráme od maliara Vojtecha Angyala (*18.12.1847 Stoličný Belehrad +9.1.1928 Kremnica).

Pri tejto vzácnej príležitosti, jubilejnom roku 2021, vydal cirkevný zbor pohľadnicu s názvom „Spoznajte našu históriu, Kremnica 1826“. Na pohľadnici je znázornená dobová fotografia na ktorej je Evanjelický kostol z roku 1826 s areálom. Predná strana je doplnená o znak cirkevného zboru. Na zadnej strane pohľadnice je pripomienka na Jubilejný rok 2021.

Pohľadnica bola vydaná nákladom tisíc kusov. Pohľadnica, ktorá dýcha úctou k histórii, tak pribudla do zbierky a potešila nielen Kremničanov, našla si svojich nových majiteľov aj z radov milovníkov histórie a zberateľov.