Nová krstiteľnica v Slovanoch

Nová krstiteľnica v Slovanoch

Na Druhý sviatok vianočný, teda v nedeľu 26.12.2021 o 11.00 hod. sa v evanjelickom kostole Slovanoch udiala malá zborová slávnosť.

Duchovný život dieťaťa sa začína krstom. Nasleduje kresťanská výchova v rodine, vyučovanie náboženstva, konfirmácia a dospelý život viery. Duchovné prostredie tohto malého kostolíka spadajúceho pod správu CZ ECAV Príbovce  posilní nová krstiteľnica, ktorú počas Služieb Božích posvätila farárka Zuzana Szabóová.

Kostol bol postavený v roku 1934 veľkou zásluhou a pričinením vtedajšieho kurátora Michala Kubína.

Nova krstiteľnica je darom rodiny dlhoročného presbytera a kurátora Vladimíra Rišiana zo Slovian. Rodina Rišianová venovala nielen drevo,  tridsaťročný červený smrek, ale znášala aj všetky finančné náklady spojené s jej výrobou. Je to vlastne prvá krstiteľnica v tomto krásnom kostole.

Krstiteľnica je teda vyrobená z červeného smreku a borovice. Krstiteľnica ma symbolický osemuholníkový tvar motivovaný obsahom ranokresťanského učenia a tradícií. Stolársky majster Vladimír Krupec z Príboviec ju vyrábal 13 dní a pri výrobe použil iba lepené spoje, je teda vyrobená bez použitia skrutiek a klincov. 


Galéria k článku

Ľubomír Žila