Televízne Služby Božie v Nedeľu po Novom roku z Košíc, 2.1.2022 o 10:00

Televízne Služby Božie v Nedeľu po Novom roku z Košíc, 2.1.2022 o 10:00

Bratia a sestry, pozývame vás sledovať mimoriadny televízny prenos Služieb Božích z CZ ECAV Košice, ktorý sa uskutoční v Nedeľu po Novom roku, 2. januára 2022 o 10:00 na Dvojke. 

Kazateľ: Július Filo, emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku
Liturgovia: Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku), Samuel Linkesch (senior Košického seniorátu a zborový farár v Košiciach), Dušan Havrila (zborový farár v Košiciach)
Kantor: Ladislav Sedlák
Piesne: 74, 68, 35, 73, A - 24
Hudobné vstupy: Posaunechor Mníšek nad Hnilcom, Zborový spevokol CZ ECAV Košice Chválospev
Na Službách Božích si pripomenieme 100. rokov od narodenia biskupa VD Júliusa Fila st.