Potravinová pomoc pre Vaše Vianoce

Potravinová pomoc pre Vaše Vianoce

"Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti". Žalm 145,15-16

Takto aj v tomto roku pripravilo Centrum zborovej pomoci pri cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Zvolen potravinovú pomoc. Vďaka štedrosti sponzorov a ochoty sestier a bratov z nášho cirkevného zboru sme do 45 rodín pripravili vianočný nákup. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí do tohto vzácneho diela prispeli akoukoľvek pomocou.

Vianoce sú o dare Božom. Takto aj my v príklade Pána Boha vidíme motiváciu pre nás, aby sme boli ochotní obdarovať. Predovšetkým je to dar, ktorý sme MY všetci dostali od Pána Boha a to Jeho milovaného Syna Pána Ježiša Krista. Na to nikdy nezabudnime a len Jeho sa v živote pridŕžajme. Pán Boh nás posiela medzi bratov a sestry. Tam máme rozdávať Jeho lásku.

Galéria k článku

Lívia Mojzsisová