Veľký pozdrav malých evanjelikov

Veľký pozdrav malých evanjelikov

V CZ ECAV Očová pripravili z milosti Božej milý projekt s takmer 50 deťmi k Vianociam 2021. Radi by sme ním potešili aj vás.
Bohu vďaka za toto dielko a budeme radi, keď prinesie radosť aj ďalším.