Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ivan Branislav Zoch

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Ivan Branislav Zoch

Pred 100 rokmi zomrel PEDAGÓG, SPISOVATEĽ a POLYHISTOR Ivan Branislav Zoch. Narodil sa 24. júna 1843 v Jasenovej na Orave a zomrel 27. decembra 1921 v Modre.
Narodil sa ako najstarší zo štyroch synov Ctiboha Zocha, evanjelického farára a jedného z najvýznamnejších Štúrových spolupracovníkov. Ivan Branislav začal študovať na gymnáziu v Banskej Bystrici, prešiel do Těšína, Šoprone a po maturite v Levoči (1862) študoval na Technickej vysokej škole vo Viedni, neskôr na Univerzite v Erlangene, kde študoval velvedu (matematiku) a silozpyt (fyziku) a venoval sa aj chémii, geológii, geografii a medicíne.
V roku 1866 na Univerzite v Erlangene získal doktorát obhájením doktorskej práce o meraní rýchlosti zvuku v plynoch. Po skončení štúdia v r. 1866 bol zvolený za profesora na slovenské gymnázium v Revúcej, kde sa svojou pedagogickou, organizačnou a vedeckou činnosťou podstatne zaslúžil o jeho rozvoj. Po zatvorení gymnázia (1874) bol krátky čas správcom Spárorezovej sudodielne v Krupine a po jej zatvorení až do roku 1876 sa živil príležitostnými prácami.
Potom odišiel na pozvanie tamojšieho biskupa do Chorvátska, kde pôsobil na gymnáziu v Osijeku. V roku 1879 ho vláda poverila zriadením gymnázia v Sarajeve a stal sa jeho prvým riaditeľom. Po trojročnom pôsobení sa vracia do Osijeku, kde sa s veľkou energiou dáva do vydávania konverzačného chorvátskeho lexikónu. O 7 rokov neskôr odchádza za riaditeľa gymnázia do Petrinje, kde o. i. založí meteorologickú stanicu, tu pôsobí až do svojho penzionovania. Bol trikrát ženatý, z manželstiev mal štyri deti - syn Ivan, dcéry Oľga, Milica, Jela, z ktorých Ivan (18) a Jela (1) umreli v mladom veku.
V roku 1908 po odchode do dôchodku sa vracia na Slovensko do Modry, pôvodne k svojmu bratovi Pavlovi Zochovi, ktorý sa však jeho príchodu už nedožil. Tu sa stal aktívnym účastníkom a spoluorganizátorom spoločenského života, zúčastňoval sa stretnutí kasína, tradičných augustových výletov na Panský dom, usporadúval detské športové hry, pomáhal pri výchove v evanjelickom sirotinci. Zomrel v Modre, kde je aj pochovaný.