Ekumenická duchovná obnova

Ekumenická duchovná obnova

Na začiatku augusta 2022 v horskom prostredí Mýta pod Ďumbierom usporiadali členovia Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a Ekumenického výboru Evanjelickej cirkvi a. v. spoločnú ekumenickú duchovnú obnovu. Jej témou bolo „Božie slovo a Božia láska nás skutočne zjednocujú“. Bola to vôbec prvá spoločná ekumenická obnova pre tieto komisie na Slovensku. Vznikla vďaka impulzu pápeža Františka, ktorý pri návšteve Slovenska v septembri 2021 podnecoval ku kontemplácii Boha ekumenickou rodinou, ktorá by „išla nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií“.


Hlavným tvorcom zamyslení na obnove bol kňaz Paolo Cocco z kapucínskeho rádu z Talianska, spolupracovník Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a člen Hnutia Fokoláre, ktorý prednáša na talianskych teologických fakultách témy o ekumenizme. Súčasťou boli večerné ekumenické modlitby, vrátane modlitieb za mier, svätá omša v katolíckom kostole i služby Božie v evanjelickom kostole. Zamyslenia nad Božím slovom na témy ako „Evanjelium ospravedlnenia“, „Žiť podľa evanjelia“, „Ježiš prítomný medzi svojimi“ a „Ukrižovaný Ježiš zjednocuje rozptýlené Božie deti“ vychádzali aj z konkrétnych osobných a medzicirkevných skúseností. Následná kontemplácia a úprimné otvorené zdieľanie podnietili účastníkov ku reflexiám a nechýbali ani početné priateľské rozhovory, pri ktorých hlavnou myšlienkou bolo s úctou sa počúvať a zachytiť to, čo Duch Svätý hovorí v danej skúsenosti pre všetkých. „Vzájomná tolerancia“, ktorá niekoľko desaťročí viedla ekumenický dialóg medzi cirkvami, tak medzi účastníkmi prirodzene vyústila do radostnej snahy spoločne žiť podľa Ježišovho prikázania vzájomnej lásky, čo je základ duchovného ekumenizmu.
Toto letné ekumenické duchovné podujatie sa konalo prezenčne, pričom bolo možné pripojiť sa na meditácie a spoločné zdieľanie aj online. Účastníci zažili spolu 3 nádherné dni a odchádzali spojení pevným putom Kristovej lásky a skúsenosťou vzájomnej jednoty. Veríme, že ekumenická obnova v Mýte pod Ďumbierom začala tradíciu podobných duchovných stretnutí ekumenickej rodiny na Slovensku.
 
Ivana Šušaníková a Eva Guldanová
Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, Ekumenický výbor Evanjelickej cirkvi a. v.

Galéria k článku

Rada pre ekumenizmus