Ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

Ekumenická duchovná obnova 2023 v Herľanoch

V dňoch 18.- 21.10.2023 v príjemnom prostredí v Herľanoch sa konalo duchovne podmanivé podujatie „Spoločne v meditácii a akcii k večnému svetlu“. Inšpiráciou k jeho zorganizovaniu boli slová pápeža Františka, ktoré vyjadril 12. septembra 2021 zástupcom Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. 
 
Výnimočnosť vniesli už prednášajúci – páter Paolo Cocco, rímskokatolík, kapucín, profesor ekumenizmu na viacerých teologických fakultách v Ríme, a lektorka Heike Vesper, evanjelička, ktorá popri vyučovaní na teologických fakultách roky pracuje na ekumenickom sekretariáte prezidentky Hnutia fokoláre. Organizačný tím tvorili Ekumenický výbor ECAV, Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a Edukačno-misijné centrum ECAV. Prakticky prispelo aj Ekumenické spoločenstvo Košice a finančne podporila túto obnovu nemecká evanjelická organizácia „Hoffnung für Osteuropa“, za čo srdečne ďakujeme. 
 
Vekové a konfesionálne zloženie okolo 20 účastníkov bolo pestré, účastníci boli zo štyroch rôznych cirkví (Evanjelická cirkev a.v., Evanjelická cirkev metodistická, Gréckokatolícka cirkev, Rímskokatolícka cirkev) a z rôznych kútov Slovenska – od Bratislavy po Košice, od Oravy a Liptova až po Modru. K nim rátame i miestneho katolíckeho farára z Keceroviec a evanjelických farára a farárku v Rankovciach. 
 
Meditácie a zamyslenia prehlbovali hlavnú tému obnovy „Boh a výkrik dnešnej doby. Svedectvá evanjelikov a Chiary Lubichovej“. Originálnosť podujatia spočívala v priestore pre spoločné zdieľanie po každej meditácii, ako aj v odvahe hľadať odpovede i východiská na súčasné krízové javy v spoločnosti i cirkvách. V programe bolo dostatok času vyhradeného spoločným modlitbám a bohoslužbám. Nevšedné bolo i zapojenie sa do praktických ekumenických sociálno-charitatívnych aktivít. 
 
Na záver tejto už druhej ekumenickej obnovy sa účastníci zhodli na jej zopakovaní o rok a na prehlbovaní ekumenickej spolupráce na Slovensku ďalšími teologickými a praktickými podujatiami. 

Galéria k článku

Eva Guldanová