Ekumenické podujatia k blížiacemu sa TMJK

Ekumenické podujatia k blížiacemu sa TMJK

Od 18. do 25. januára prebieha po celom svete Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tohtoročná téma pochádza z Knihy proroka Izaiáša: „Robte dobro, domáhajte sa práva.“  (Iz 1, 17) Texty pripravili spoločne vatikánske Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. 

Celoslovenská ekumenická bohoslužba, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v SR, sa bude konať v nedeľu 22. januára o 10.00 hod v rímskokatolíckom kostole sv. Anny v Trnave (u Uršulínok). Ekumenická bohoslužba bude vysielaná v priamom prenose na Dvojke.

Košice: Ekumenická bohoslužba, ktorú pripravuje Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice, sa bude konať v pondelok 23. januára 2023 o 18:00 v Historickej radnici, Hlavná 59, Košice.
Bratislava: Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a kresťanské cirkvi a cirkevné spoločenstvá v Bratislave organizujú ekumenickú modlitbu v utorok 24. januára 2023 o 17:00 hod vo Františkánskom kostole v Bratislave.


Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR a Ordinariát OS a OZ organizujú ekumenickú bohoslužbu v Kostole sv. Šebastiána v Bratislave (Rača) v utorok 24. januára 2023 o 16:00

Žilina: Ekumenické spoločenstvo EKUZA organizuje ekumenické modlitby 18. - 23. januára 2023 každý večer o 18:00, vždy je hostiteľom iné kresťanské spoločenstvo alebo cirkev v Žiline.
Galanta: ekumenickú bohoslužbu organizujú katolícka farnosť, evanjelický cirkevný zbor a apoštolská cirkev, v piatok 20. januára 2023 o 19:00 v evanjelickom kostole.


Prešov: v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove pripravujú 23. januára 2023 o 18:00 Ekumenickú bohoslužbu. 24. januára 2023 sa uskutočnia Ekumenické modlitby v duchu bratov z Taizé, vo františkánskom kostole sv. Jozefa so začiatkom o 19:00. 

Gelnica: Evanjelici, katolíci, pravoslávni a ďalší kresťania v Gelnici sa už po 34. krát stretnú v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na modlitebnom stretnutí kresťanov. Ekumenické stretnutie sa uskutoční 24. januára 2023 o 18:00 v rímskokatolíckom farskom kostole v Gelnici.


Gelnica: 12. ročník ekumenického putovania za Jednotu kresťanov. Začiatok putovania bude v oáze pokoja nad kaplnkou na Jakubskej ceste v Gelnici. Trasa ppvedie cez Thurzov - Plejsy - Krompachy - Spišský hrad - Spišské Podhradie. Púť sa uskutoční v dňoch 23.1.- 24.1.2023. Po žltej šípke kráčame v bielej krajine. V programe nebudú chýbať meditácie, žalmy, biblické citáty a zdieľanie kresťanov rôznych cirkví.
Nitra: Veriaci Rímskokatolíckej farnosti Zobor, Evanjelického cirkevného zboru v Nitre, Reformovanej farnosti, Gréckokatolíckej farnosti, a veriaci Ordinariátu OS SR a OZ SR a Ekumenickej pastoračnej služby vás srdečne pozývajú na modlitby za jednotu kresťanov, ktoré sa budú niesť v duchu slov proroka Izaiáša Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17). EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA sa bude konať v stredu dňa 25. januára o 18.45 v kostole sv. Urbana na Zobore (Morušová 2).
Kežmarok: V meste Kežmarok sa spojili Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev a Evanjelický cirkevný zbor a. v. a pripravili ekumenické bohoslužby. Uskutočnia sa v dňoch 19. až 21. januára v Bazilike sv. Kríža, v Gréckokatolíckom chráme a v Evanjelickom novom kostole, vždy o 19:00.
 „Prorok Izaiáš, z ktorého knihy pochádza tohoročné motto ekumenických stretnutí, učil, že Boh od nás žiada dobro a spravodlivosť vo všetkých oblastiach života. Sme svedkami rôznych rozdelení. Jednota vychádza z lásky Boha k nám. Túto lásku Boh očakáva aj od nás, aby sme ju prejavovali k sebe navzájom,“ vysvetľuje František Trstenský, farár a  dekan Rímskokatolíckej farnosti Kežmarok 

TREBIŠOV: Drahí mladí priatelia z Trebišova, príďme zdieľať spoločenstvo modlitby za jednotu kresťanov! Vidíme sa v nedeľu 29.1.2023 v Evanjelickom kostole v Trebišove so začiatkom o 18.00 hod.

POPRAD: V Poprade bude ekumenická bohoslužba za jednotu kresťanov - spoločenstvo katolíkov, pravoslávnych, metodistov a evanjelikov a. v. - túto nedeľu 22.1.2023 o 15.00 v gréckokatolíckom kostole apoštolov Petra a Pavla v Poprade. Po nej bude nasledovať agapé a spoločné rozhovory.
V utorok 24.1.2023 o 19.00 hod. sa v gréckokatolíckom pastoračnom centre uskutoční ekumenický večer na tému: Martin Luther King- Jeden hlas, jedna vízia. 

ONLINE: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2023 online
Ekumenický výbor ECAV všetkých srdečne pozýva na online ekumenické modlitebné stretnutia s biblickým zamyslením pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023. Zapojiť sa môžete z pohodlia vášho domova a prežiť krásne ekumenické duchovné spoločenstvo s kresťanskými bratmi a sestrami z celého Slovenska i spoza jeho hraníc, z rôznych kresťanských cirkví.
Online ekumenické duchovné stretnutia sa budú konať počas Týždňa modlitieb 18.-25.januára 2023 každý večer o 19:00 a budú vychádzať z materiálov na TMJK 2023 na daný deň. Biblické zamyslenie nám každý večer predstaví nejaký zaujímavý hosť. Nebudú chýbať spoločné modlitby, otázky na zamyslenie a diskusia. Tešíme sa na duchovné spoločenstvo s vami!
Llink na pripojenie budú dostupné na webe ECAV www.ecav.sk.: 
https://us02web.zoom.us/j/85249822797?pwd=UWd6ZnJKNG1jd0hpMG9JdVpCVVU5dz09

ww.ecav.sk/ecav/ekumenicka-spolupraca/ekumenicke-aktuality/tyzden-modlitieb-za-jednotu-krestanov-2023-online