Liturgický poriadok k oslave 50. výročia Leuenberskej zmluvy

Liturgický poriadok k oslave 50. výročia Leuenberskej zmluvy

V roku 2023 si pripomíname 50. výročie podpísania Leuenberskej zmluvy. Je to príležitosť na vďačnú spomienku živého cirkevného spoločenstva, ale tiež aj na vytýčenie si nových impulzov pre budúce formovanie a úlohy spoločenstva, ktoré sa sformovalo okolo tejto zmluvy. Tešíme sa, že 95 evanjelických (luteránskych), reformovaných, zjednotených (unionovaných) a metodistických cirkví sa odvážilo podstúpiť riziko a čeliť spoločne výzvam dnešnej doby ako bratia a sestry v Kristovi. 

Päťdesiate výročie Leuenberskej zmluvy je príležitosťou s vďačnosťou sa pozrieť späť na cestu, ktorú sme prešli od roku 1973 pri budovaní jednoty. Je tiež dôležité s dôverou hľadieť dopredu na nasledujúce potrebné kroky. A takisto má v tomto roku svoje pevné miesto hľadieť nahor na Jediného Stvoriteľa neba i zeme, ktorý umožňuje pochopenie tohto druhu. 

V roku 2023 sú plánované rôzne udalosti a oslavy v cirkvách, ktoré podpísali Leuenberskú zmluvu. Pracovná skupina Spoločenstva protestantských cirkví v Európe zostavila liturgické myšlienky a praktické
príklady ako impulz pre túto príležitosť. Sú medzi nimi všeobecné myšlienky týkajúce sa prostredia a prípravy bohoslužieb a tiež kompletný liturgický poriadok. Tieto materiály nie sú predložené ako normatívy, ale ako pomoc pri príprave bohoslužieb. 

Milí bratia a sestry v cirkevných zboroch a ďalších COJ a organizáciách ECAV, srdečne Vás pozývame použiť tieto materiály vo vašich kontextoch k ekumenickej oslave tohto krásneho dôležitého jubilea na miestnej úrovni.

CPCE Bohoslužba k 50.výročiu Leuenbergskej zmluvy