Na pomoc Ekumenickému inštitútu v Štrasburgu sme na Slovensku vyzbierali krásnu sumu

Na pomoc Ekumenickému inštitútu v Štrasburgu sme na Slovensku vyzbierali krásnu sumu

Počas Teologickej konferencie v Poprade koncom októbra tohto roku sme usporiadali zbierku na pomoc Inštitútu pre ekumenický výskum v Štrasburgu, ktorého profesor - prof. Theodor Dieter - bol jedným z hlavných pozvaných hostí a prednášateľov na konferencii. Silná búrka tento rok značne poškodila strechu inštitútu a prosili cirkvi a partnerské organizácie o pomoc s nákladmi na opravu. Zbierka na našej konferencii vyniesla krásnych 520,-Eur.

Po Teologickej konferencii v Poprade sa Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice rozhodlo v zbierke pokračovať a vyzbierali dodatočných 317,- Eur. Tie boli začiatkom decembra poukázané na účet inštitútu. Celkovo sme tak zo Slovenska na pomoc do Štrasburgu - a tiež ako gesto nielen našej solidarity ale aj veľkej vďačnosti za ekumenickú prácu inštitútu a ich podporu pre rozvoj ekumenizmu na Slovensku - poslali 837,- Eur. Pracovníci Inštitútu vyjadrili nesmiernu vďačnosť za tento povzbudzujúci akt lásky v tejto ťažkej dobe. V druhom ďakovnom liste, ktorý sme od nich dostali, napísali:

„V mene pracovníkov a všetkých, ktorí v tejto budove žijú a pracujú: veľmi ďakujeme za tento dar. Vaša podpora je veľkým povzbudením, lebo jasne ukazuje, že v našom úsilí nie sme sami, ale že sa k nám pridávajú mnohí bratia a sestry materiálnou podporou a rovnako tak svojimi modlitbami.

V týchto dňoch adventu očakávame príchod nášho Spasiteľa trojitým spôsobom: v jeho narodení ako malého dieťatka v Betleheme, v ktorom prišiel, aby žil medzi nami, v jeho vtelení, v ktorom s nami zdieľa našu ľudskosť, a ako eschatologického Mesiáša, ktorého horlivo očakávame.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu štedrosť a želáme Vám všetko najlepšie v mene nášho prichádzajúceho Pána.“

Za nás na Slovensku cítim radosť, že sme boli schopní pomôcť tejto ekumenickej inštitúcii, a hrdosť, že aj my zo Slovenska vieme podporiť vzácne úsilie v krajine na západ od nás. Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, patrí srdečná vďaka!