Teologická konferencia s ekumenickou témou v Poprade

Teologická konferencia s ekumenickou témou v Poprade

ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných pripravili Teologickú konferenciu 2021, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. – 27. októbra 2021 v hoteli Satel v Poprade. Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 sa na nej zúčastnilo menej ako zvyčajne, len cca. 60 farárov a farárok z radov duchovných ECAV na Slovensku.

Vracajúc sa k minulému roku - roku 490. výročia prečítania Augsburského vyznania cisárovi Karolovi V. sa na teologickej konferencii venovali nielen tomuto vyznaniu, ale aj dokumentu „Od konfliktu k spoločenstvu“, ktorý bol z angličtiny preložený do slovenčiny a koncom roku 2019 zadarmo zaslaný do všetkých cirkevných zborov a katolíckych farností. Keďže tento dokument má ekumenický charakter a jeho prekladateľská skupina Panelová diskusia

mala tiež ekumenické zloženie, aj teologická konferencia bola ekumenická a tak, ako za rečnícky pult, aj do auditória, prijali pozvanie tentokrát nielen kňazi našej, ale aj Rímskokatolíckej cirkvi. Okrem prednášok boli pripravené aj tri workshopy, na ktorých hovorili v zmiešaných a menších skupinách o otázkach dokumentu, či praktického ekumenického života.

V pondelok popoludní otvoril konferenciu úvodnou pobožnosťou brat Ivan Eľko, generálny biskup ECAV. Nasledoval pozdrav generálneho vikára Trnavskej arcidiecézy, Róberta Kissa. Nasledovala prednáška a diskusia na tému: Augsburské vyznanie ako vierovyznanský dokument v podaní Mgr. Radoslava Hanusa, PhD., z EBF UK, Bratislava. V pondelkovom popoludňajšom programe nechýbala cca. 120 minútová panelová diskusia Zboru biskupov ECAV na aktuálne témy. Z pléna účastníkov zazneli najmä otázky týkajúce sa financovania cirkvi. Všetci traja bratia biskupi odpovedali veľmi otvorene a priamo. 

Pondelkový večer blahoželali prítomní jubilantom, ktorí oslávili tento alebo minulý rok okrúhle výročie svojej ordinácie. Viď článok: 

Večer ukončila pobožnosť sestry Ľubice Sobanskej, ev. a. v. farárky v Slovenskej Vsi. 

Na utorok ráno bol opäť pripravený bohatý program. Po rannej pobožnosti brata biskupa VD, Petra Mihoča, sa účastníkom konferencie prihovoril J. E. Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD., pomocný biskup a diecézny administrátor Spišskej diecézy. Nasledovala prednáška a diskusia „Od konfliktu k spoločenstvu“ – náročná cesta, veľký úspech a pretrvávajúca výzva vzácneho hosťa z Inštitútu pre ekumenický výskum v Štrasburgu, Prof. Dr. Theodora Dietera. 
Prof. Dr. Theodor Dieter z Inštitútu pre ekumenický výskum v Štrasburgu

Celý text prednášky, preložený z NJ, je k dispozícii tu: Od konfliktu k spoločenstvu – náročná cesta, veľký úspech a pretrvávajúca výzva

Online z Ríma sa prihovoril Prof. Dr. Ľubomír Žák z Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme. Hovoril na tému: Dokument „Od konfliktu k spoločenstvu“ (2013) vo svetle vývoja postoja katolíckej Cirkvi k Lutherovi a jeho reformačnému hnutiu. LINK na VIDEO z prednášky je k dispozícii tu: https://youtu.be/dtQXmIdhsS8 Prof. Dr. Ľubomír Žák z Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme

V utorok popoludní sa účastníci rozdelili do menších skupín a absolvovali pripravené workshopy. Vybrať si mohli z týchto tém: Eucharistia (Kapitola IV)- Eva Guldanová a Oľga Kaňuchová, Písmo a tradícia (Kapitola IV)- Emil Hankovský a Pohľad vpred (spoločné) chápanie cirkvi sa jej misie (Kapitola IV)- Ľudovít Pokojný. 

Následne po večeri sa uskutočnila Ekumenická bohoslužba v evanjelickom kostole v Poprade s Lundskou liturgiou. Viac o nej sa dozviete v tomto článku. Materiály k jej príprave sú dostupné tu: Ekumenická bohoslužba založená na Lundskej liturgiiZáznam z nej si môžete pozrieť tu: Záznam Ekumenickej bohoslužby, 26.10.2021 v Poprade

Po utorkovej rannej pobožnosti, ktorú viedol brat Jaroslav Matys, senior Tatranského seniorátu, mal druhú zo svojich prednášok na tému: Spätný pohľad na diskusie o rímskokatolíckom uznaní Augsburského vyznania a jeho význame pre dnešok, prof. Dr. Theodor Dieter, Inštitút pre ekumenický výskum v Štrasburgu. Prednášku si môžete stiahnuť tu: Theodor Dieter - Uznanie AV - slov. preklad.docx
Nasledovalo len záverečné zhodnotenie konferencie a záverečná pobožnosť brata Michala Findru, domáceho brata farára v CZ ECAV Poprad.