Zbierka pre Inštitút pre ekumenický výskum v Štrasburgu

Zbierka pre Inštitút pre ekumenický výskum v Štrasburgu

Zamestnanci Inštitútu pre ekumenický výskum v Štrasburgu objavili na jar na stenách mokré škvrny. Zistilo sa, že po silnej búrke je značne poškodená strecha a zateká. Je potrebná urgentná neodkladná renovácia a oprava. Podľa odhadov bude potrebné vynaložiť 80.000-100.000€, čo je suma, ktorú si inštitút nevie ani predstaviť. Poprosili preto o pomoc evanjelické cirkvi na celom svete a tiež svojich ekumenických a ďalších partnerov.

Inštitút pre ekumenický výskum v Štrasburgu (Institute for Ecumenical Research – IER) je profesionálny inštitút Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), ktorý slúži evanjelikom (a nielen) na celom svete a plní viaceré úlohy. Stojí pri všetkých ekumenických dialógoch, ktoré SLZ vedie. Za najdôležitejšie ekumenické výsledky, ako napríklad Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení či dokument „Od konfliktu k spoločenstvu“, vďačíme do veľkej miery práve tomuto inštitútu a jeho pracovníkom. Pracovníci sú v ekumenických dialógoch odbornými poradcami. Stretnutia dialógov sa neraz odohrávajú práve v priestoroch inštitútu, kde je k dispozícii veľká ekumenická knižnica.

Okrem toho inštitút pripravuje množstvo vzdelávacích podujatí, ktoré rozširujú informácie o ekumenických pokrokoch a dávajú verejnosti možnosť spolu s inštitútom uvažovať o teologicko-ekumenických a takisto prakticko-ekumenických otázkach. Inštitút tiež publikuje množstvo vedeckých článkov na takéto témy.

Náš emeritný brat biskup Július Filo bol dlhé roky členom kuratória (rady) Inštitútu. Inštitút každoročne po mnoho rokov sponzoruje ľudí z našej cirkvi, ktorí sú vysielaní na semináre, ktoré inštitút organizuje (letný medzinárodný ekumenický seminár v Štrasburgu, jesenný seminár „Štúdium ekumenizmu v Štrasburgu“, novembrový seminár vo Wittenbergu). Vďaka inštitútu už nemalé množstvo duchovných a teológov z našej cirkvi malo možnosť spoznať evanjelikov z našej luteránskej rodiny ale tiež veriacich, najmä duchovných a teológov z iných kresťanských cirkví z celého sveta (ktorí chodia na tieto semináre), a vzdelávať sa v ekumenických témach od ľudí z prvej línie, a dostať tak najaktualizovanejšie informácie ohľadom medzinárodného ekumenického diania a vývoja. A mali tiež možnosť prispieť svojimi myšlienkami a podnetmi pre prácu IER. K projektom Inštitútu boli od nás pozvaní a pracovali na nich okrem prof. Fila napr. prof. Ľ. Batka, Anna Mária Benková. V roku 2013 inštitút hostil ekumenickú skupinu doktorandov zo Slovenska na krátkom, ale veľmi obsažnom, pobyte. Tento pobyt bol podnetom a inšpiráciou pre vznik prekladu dokumentu „Od konfliktu k spoločenstvu“ (väčšina prekladateľov sa ho zúčastnila).

Nám samým IER pomohol jednak prostredníctvom štipendií pre ľudí z našej cirkvi, jednak literatúrou, ktorú sme od nich pri rôznych príležitostiach dostali zadarmo a tiež tým, že profesori inštitútu (napr. prof. Theodor Dieter alebo prof. Sarah Hinlicky Wilson) nám prišli zadarmo prednášať na naše podujatia- napríklad aj na Teologickú konferenciu 2021.

Účastníci konferencie sa rozhodli urobiť pekné gesto a na ekumenickej pobožnosti v ev. a. v. kostole v Poprade vyzbierali sumu 520€.

Zo strany IER prišlo už aj poďakovanie, ktorého preklad je tu:

Ďakujeme veľmi pekne za štedrý príspevok, ktorý ste nám poskytli v reakcii na potrebu opraviť strechu Inštitútu. Veľmi si ceníme Vaše pochopenie a podporu, ktoré sú znakom celosvetovej prepojenosti v našej spoločnej viere, presahujúcej pozemské hranice – zvlášť v týchto dňoch, ktoré sú pre všetkých nás neľahké.

Ak by sme mohli akýmkoľvek spôsobom prejaviť našu vďačnosť, prosíme, dajte nám vedieť. Pre nás ako inštitút je dôležité prispievať k teologickej práci, ktorá neslúži len akademickému napredovaniu, ale prináša tiež úžitok evanjelickým cirkvám, farárom a cirkevným zborom. Členovia nášho výskumného tímu sú Vám radi k dispozícii pre návštevy a prednášky. Samozrejme, radi privítame skupiny z celosvetového spoločenstva, ktoré by nás chceli navštíviť v Štrasburgu.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu štedrosť a želáme Vám všetko to najlepšie v mene nášho Spasiteľa.