Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2023

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2023

V mene taiwanských sestier vás pozdravujeme jednoduchým dvojslabičným výrazom so spojovníkom „Ping-an“  s bohatým obsahom, čo v preklade znamená: „Nech vás Boh naplní pokojom, aby ste mali pokoj s Bohom i medzi sebou.“ Pred viac ako sto rokmi prišli na Taiwan misionári. Priniesli dobrú správu, a tak ľudia počuli evanjelium a prijali milosť spasenia. Hlavná téma bohoslužby SDM na rok 2023 „Počul som o vašej viere“ (Ef 1, 15 – 19) je príležitosťou počuť o viere taiwanských žien, ktorú si zachovali i  napriek rôznym ťažkostiam a prekážkam. Spolu a podľa vzoru apoštola Pavla neprestávajme ďakovať za všetkých tých, ktorí majú živú vieru, žijú v láske a nádeji, ku ktorej ich Boh povolal, v bohatstve slávy Božieho dedičstva medzi svätými a v nesmiernej veľkosti Božej moci.

Slávenie Svetového dňa modlitieb na celom svete podľa rovnakej bohoslužby bude dňa  3. 32023. Pridajme sa k ekumenickému, globálnemu modlitbovému hnutiu, aby sme spojení vo viere prosili nielen za Taiwan, za naše Slovensko, ale aj za celý svet a aby svedectvo o našej viere v Ježiša Krista bolo počuteľné a zrozumiteľné.

K sláveniu SDM je všetko pripravené. Potrebné informácie a materiály nájdete na našich  stránkach: www.sites.google.com/site/sdmslovenskowww.facebook.com/sdmslovensko , číslo účtu  SK 250900 0000 0000 1148 5517