Ekumenická púť jednoty v Bratislave 2023

Ekumenická púť jednoty v Bratislave 2023

Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s Gréckokatolíckou a Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku zorganizovali v poradí už druhú Ekumenickú púť jednoty v Bratislave. V sobotu 29. apríla 2023 boli kresťania rôznych cirkví a denominácií – z Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej, Evanjelickej a. v., Cirkvi bratskej a Cirkvi adventistov siedmeho dňa, pozvaní putovať spolu od katolíckeho do evanjelického kostola, tak isto, ako tomu bolo i pred rokom na prvej ekumenickej púti. Bolo nás takmer 25 pútnikov.
Pútnikov prijal ukrajinský gréckokatolícky kňaz Igor Marušin v Kostole svätej Rozálie v Lamači, kde už rok slúži liturgie pre ukrajinskú gréckokatolícku komunitu. Porozprával o svojich pastoračných aktivitách a potom pre pútnikov viedol modlitbu za mier. Účastníci ďalej putovali do neďalekej Dúbravky do miestneho evanjelického kostola, kde ich privítal farár Ivan Lukáč. Ten porozprával obsažne o histórii chrámu, i o bohatých aktivitách cirkevného zboru a potom viedol pre pútnikov modlitbu za jednotu kresťanov. Evanjelickí priatelia prichystali i chutné občerstvenie, kde pútnici zotrvali v priateľských rozhovoroch. 
Zažili sme krásne ekumenické spoločenstvo. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho požehnanie.
Spoločne sa tešíme opäť o rok na ďalšiu púť zase v inej časti Bratislavy.

Galéria k článku

Ivan Lukáč a Ivana Šušaníková