Online Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022

Online Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022

Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť

(Evanjelium podľa Matúša 2, 2)

Ekumenický výbor ECAV pozýva k online modlitebným stretnutiam od 18. - 25. januára každý večer o 19.00 h. prostredníctvom ZOOMu, ktorý je otvorený všetkým bez rozdielu. Každý večer nás bude modlitbami sprevádzať iný ekumenický hosť.

Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2022 je inšpirovaná cestou mudrcov z východu a nás pozýva v cirkvi k jednote a spojeniu v nádeji, ktorá prišla všetkým národom zeme. Hviezda, ktorá inšpirovala mudrcov na cestu za narodeným kráľom a Spasiteľom – Ježišom Kristom, ukazuje Božiu milujúcu prítomnosť celému ľudstvu. V obraze mudrcov klaňajúcich sa kráľovi a prinášajúcich dary je mnoho obrazov, ktoré nás chcú aj tento rok a uprostred zložitých a napätých časov volať k jednote. K jednote cirkvi skrz kultúry a národy, skrz hranice a vierovyznania, skrz rôzne pohľady na Ježiša Krista, ktorými sa môžeme navzájom obohacovať v našej viere a službe Pánu Bohu, ľuďom a stvoreniu.

Týždeň modlitieb pravidelne pripravuje Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov. Príprava témy na rok 2022 bola zverená Rade cirkví Blízkeho východu, ktorá sídli v Bejrúte v Libanone.

„V regióne sveta, kde je bežné, že nespravodlivé politické a ekonomické záujmy rozdupávajú pod nohami ľudské práva; tvárou v tvár bezprecedentnej medzinárodnej zdravotnej kríze; a pod bremenom ľudských a materiálnych dôsledkov silnej explózie, ktorá 4. augusta 2020 zdevastovala Bejrút, miestna ekumenická skupina napriek tomu urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby predstavila výsledky svojej práce a zúčastnila sa na online stretnutiach medzinárodnej skupiny. Z celého srdca im ďakujeme a modlíme sa, aby väčšia jednota medzi kresťanmi na Blízkom východe a na celom svete prispela k dôstojnejšiemu, spravodlivejšiemu a pokojnejšiemu životu pre všetkých mužov a ženy v našej dobe a v budúcnosti.“

Materiál k týždňu modliteb: EKUTMJK2022.pdf

Pripojte sa od 18. - 25. januára 2022 denne o 19.00 h. (pripojenie aktívne už od 18.50 h.). Program online stretnutia bude trvať 45-50 minút.

Link na pripojenie

https://us02web.zoom.us/j/9978909339?pwd=TDBISTEwSzh0bXg3V1dHZ1NGZW5xQT09

Meeting ID: 997 890 9339
Heslo: 1975

Témy jednotlivých dní:

UTOROK 18.1.           „Videli sme na východe jeho hviezdu“ (Mt 2, 2)
                                   Pozdvihni nás a pritiahni nás do tvojho dokonalého svetla

STREDA 19.1.            „Kde je ten práve narodený židovský kráľ?“ (Mt 2, 2)
                                   Pokorné vodcovstvo rúca múry a buduje s láskou

ŠTVRTOK 20.1.         „Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem.“ (Mt 2, 3)
                                   Kristova prítomnosť obracia svet hore nohami

PIATOK 21.1.             „A ty, Betlehem ... vôbec nie si najmenší“ (Mt 2, 6)
                                   Hoci sme malí a trpíme, nič nám nechýba

SOBOTA 22.1.            „Hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi“ (Mt 2, 9)
                                   Vedení jedným Pánom

NEDEĽA 23.1.           „Uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou, padli na zem a klaňali sa mu“ (Mt 2,11)
                                   Zhromaždení v uctievaní okolo jedného Pána

PONDELOK 24.1.      „Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2,11)
                                   Dary spoločenstva

UTOROK 25.1.           „Vrátili sa do svojej krajiny inou cestou“ (Mt 2,11)
                                   Opustiť známe cesty rozdelenia a vydať sa na Božie nové chodníky

Tešíme sa na spoločné stretnutia na ZOOMe.