Európske cirkvi sa pripravujú na 11. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví

Európske cirkvi sa pripravujú na 11. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví

V posledný februárový víkend 25.-26.2.2022 usporiadala Konferencia európskych cirkví v spolupráci s Poľskou ekumenickou radou európske prípravné stretnutie pre delegátov a účastníkov z Európy na Valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví. To je naplánované na začiatok septembra tohto roku v Karlsruhe v Nemecku. Celoeurópskeho stretnutia sa zúčastnilo vyše 150 predstaviteľov rozličných cirkví z celej Európy.

Európske prípravné stretnutie sa pôvodne malo uskutočniť vo Varšave, kvôli pokračujúcej pandémii sa však presunulo do online priestoru. Téma stretnutia bola zhodná s hlavnou témou blížiaceho sa Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví: „Kristova láska pohýňa svet k zmiereniu a jednote“. Stretnutie sa začalo len jeden deň po vypuknutí vojny na Ukrajine. Organizátori veľmi promptne zareagovali a upravili program tak, aby dali priestor zdieľaniu, spoločnému uvažovaniu a modlitbám v súvislosti so šokujúcou situáciou krviprelievania na východe Európy.

Z Ukrajiny sa zhromaždeným prihovoril Dr. Pavlo Smytsnyuk, riaditeľ Inštitútu ekumenických štúdií v Ľvove. Povedal, že „vojna je pravdepodobne najďalej od Kristovej lásky ako sa len dá“.
„Myslím si,“ povedal, „že to, čo je dnes dôležité, je aby cirkvi a krajiny Európy tiež vnímali, „dokonca bolestne“, svoju prepojenosť s tým, čo sa deje v mojej krajine, ich zodpovednosť za Ukrajinu. Dúfam, že cirkvi v Európe, duchovne zjednotené s ukrajinskými pravoslávnymi, protestantskými a katolíckymi sestrami a bratmi môžu pocítiť súcit a [prejaviť] aktívnu solidaritu ako jedno telo, ktorého jeden úd trpí – a nenechajú Ukrajinu trpieť osamote.“

Dôležitou témou prípravného stretnutia na VZ SRC bola rastúca sekularizácia a pluralizácia európskej spoločnosti a odpoveď cirkví na ňu. Účastníci sa tiež zamýšľali nad tým, ako môžu cirkvi pôsobiť ako zmierujúce spoločenstvá. Keďže Valné zhromaždenie sa bude po viac ako 50 rokoch konať v Európe, rozmýšľali aj nad tým, ako môžeme prejaviť skutočnú pohostinnosť pri vítaní sestier a bratov z celého sveta na našej pôde. V rozhovoroch takisto rezonovala téma, ako dať v ekumenickom hnutí viac priestoru mladým ľuďom.

Viac informácií o európskom prípravnom stretnutí na VZ SRC si môžete prečítať tu: Európske cirkvi sa pripravujú na 11VZ SRC

Program stretnutia nájdete tu: European Regional Pre-Assembly Programme5.pdf