Kondolencia pri dopravnej nehode na zastávke

Kondolencia pri dopravnej nehode na zastávke

Drahý Pane Bože,
v tejto modlitbe teraz myslíme na bolesť pozostalých, ktorí ostali náhle bez svojich najbližších – svojich detí a iných príbuzných po tragickej udalosti na zastávke na Zochovej ulici v Bratislave. Otče, Ty si povedal, že sa nesmieme pomstiť, ale musíme to ponechať Tebe, Ty si Sudca živých aj mŕtvych. Preto sa modlíme a prosíme Ťa za pozostalých, aby si im poskytol útechu v čase ich zármutku. Bože, si nám útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov! Amen. (Marián Bodolló, duchovný Finančného riaditeľstva SR)

Cítime veľkú bolesť a je nám ľúto každého vyhasnutého života, všetkých zranených. Myslíme na rodiny, ktoré stratili svojich drahých. V mene členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku im vyjadrujeme svoju úprimnú sústrasť. Prosíme, aby ich v týchto chvíľach a nasledujúcich dňoch držala a posilňovala milosť Božia. Pane, prosíme, potešuj všetkých plačúcich!

Dovoľujeme si vyzvať všetkých vodičov, aby v žiadnom prípade nesadali za volant po požití alkoholu alebo akýchkoľvek omamných látok. Na cestách je v stávke veľa životov a životných plánov, ktoré môžu byť v okamihu nenávratne zmarené. Kiež by sa takéto nešťastia už nikdy neopakovali.

Predsedníctvo ECAV