Blahoželáme novému predsedovi KBS

Blahoželáme novému predsedovi KBS

Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie štyri roky košický arcibiskup metropolita, Mons. Bernard Bober. Vo funkcii nahradí po štyroch funkčných obdobiach bratislavského arcibiskupa metropolitu, Mons. Stanislava Zvolenského. 

V mene troch predsedníctiev Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyslovujeme arcibiskupovi Boberovi podporu v jeho misii. Úlohy, ktoré ho čakajú, budú určite náročné. Prosíme Pána Boha o zdravie a silu pre výkon funkcie, o múdrosť a požehnanie pre túto službu, a to nielen na prospech rímskokatolíckej cirkvi, ale aj pre prehlbovanie slovenského a medzinárodného ekumenizmu a pre dobro spoločnosti na Slovensku.

Tým istým dychom ďakujeme za spoluprácu a veľmi korektné ekumenické, pracovné a ľudské kontakty Mons. Stanislavovi Zvolenskému, bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi, ktorý dlhé roky viedol biskupskú konferenciu.

Ivan Eľko, gen. biskup ECAV na Slovensku
Renáta Vinczeová, zástupkyňa gen. dozorcu a dištr. dozorkyňa Západného dištriktu ECAV na Slovensku
Ján Hroboň, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku
Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku
Ľubomír Pankuch, dištr. dozorca Východného dištriktu ECAV na Slovensku