Zbierka na núdzovú a humanitárnu pomoc pre Turecko a Sýriu

Zbierka na núdzovú a humanitárnu pomoc pre Turecko a Sýriu

Bratia a sestry,
 
v noci na 6. februára postihlo hraničné územie Turecka a Sýrie ničivé zemetrasenie, ktorého počet obetí presiahol 37 500. Podľa odhadu Organizácie Spojených národov by celkový počet obetí však mohol presiahnuť 50 000.
 
Predsedníctvo ECAV vyhlasuje zbierku na núdzovú a humanitárnu pomoc na zmiernenie bolesti a utrpenia tamojších obyvateľov. Cirkevné zbory a jednotlivci môžu posielať svoje dobrovoľné dary a príspevky na účet ECAV na Slovensku:
SK42 0200 0011 6900 0044 3012
VS 663400
 
ECAV na Slovensku nemá v Turecku a Sýrii priamy kontakt na konkrétneho a osvedčeného partnera, prostredníctvom ktorého by mohla účelne uplatniť svoju podporu a pomoc. Preto sa rozhodla využiť overené a spoľahlivé kontakty partnerskej organizácie v Nemecku, konkrétne Diakonie Katastrophenhilfe: https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/
 
Na našu ponuku pomôcť finančnou zbierkou zareagovali týmito slovami: „Srdečne Vám ďakujeme, ako aj všetkým darcom a darkyniam na Slovensku za túto nádhernú podporu partnerských organizácií Diakonie Katastrophenhilfe v Sýrii a Turecku. Udalosti sú strašné, ale Vaša podpora robí dobre a zmierňuje utrpenie mnohých dotknutých. Vďaka.“
 
Zbierku odporúčame do Vašej štedrej pozornosti so slovami apoštola Pavla: Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.“ (G 6,2)