Ako hlasovali evanjelici v cirkevných zboroch?

Ako hlasovali evanjelici v cirkevných zboroch?

Bratia a sestry, pripravili sme prehľad výsledkov volieb na post generálneho dozorcu ECAV vo všetkých cirkevných zborov. Zoznam je k dispozícii ako prehľadná tabuľka.