Zbierka pre Turecko a Sýriu je stále aktuálna

Zbierka pre Turecko a Sýriu je stále aktuálna

Vážené cirkevné zbory, sestry a bratia, 
Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyhlásilo dňa 14. februára 2023 zbierku na núdzovú a humanitárnu pomoc na zmiernenie bolesti a utrpenia obyvateľov po zemetrasení v Turecku a v Sýrii Zbierka na núdzovú a humanitárnu pomoc pre Turecko a Sýriu (ecav.sk). Pripomíname, že prírodná katastrofa si vyžiadala v Turecku 45 000 a v Sýrii 6 000 mŕtvych. Iba v Turecku utrpelo zranenia 108 000 tisíc osôb. 520 000 bytov bolo zničených. Asi dva milióny ľudí býva v stanoch a kontajneroch. Situácia na území Sýrie sa zisťuje ťažšie, z dôvodu vojenského a politického napätia v oblasti. 
Darcovia boli povzbudení Božím Slovom z Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov“.
Zbierka mala byť zaslaná partnerskej organizácii v Nemecku – Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), s ktorou naša cirkev i naša diakonia v minulosti mnoho krát komunikovala a ktorá má obrovské skúsenosti s poskytovaním humanitárnej pomoci pri katastrofách po celom svete. DKH má väzby i na sesterské, spoľahlivé humanitárne inštitúcie v Turecku.

Aktuálne bolo za necelé tri týždne trvania zbierky na náš účet zaslaných 3 210,41 €. Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme!
 
S uzavretím zbierky nemôžeme príliš dlho otáľať, aby sa peniaze čím skôr dostali k tým, ktorí ich potrebujú. Chceme teda láskavo požiadať cirkevné zbory i jednotlivcov, ktorí by chceli ešte na tento účel prispieť, aby tak urobili do 15. marca 2023. Potom bude zbierka uzavretá.
 
Peniaze prosíme posielať na účet číslo SK42 0200 0011 6900 0044 3012. Použite variabilný symbol VS 663400. 
 
Ďakujeme!
 
Predsedníctvo ECVAV na Slovensku