Veľkonočný pozdrav Predsedníctva ECAV

Veľkonočný pozdrav Predsedníctva ECAV


Veľkonočné udalosti smrti
a vzkriesenia Pána Ježiša Krista
nás pozývajú na cestu,
na ktorej aj najťažšia
a najsmutnejšia chvíľa,
ktorú keď prežívame
so Vzkrieseným Pánom
– nám dáva nádej, silu
a svetlo nového, radostného začiatku.
Prajeme Vám požehnanú Veľkú noc
v blízkosti Pána, ktorý jediný je našou
radostnou budúcnosťou.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa ECAV