Židovské transporty nepatria do mora ľahostajnosti- nútia nás byť lepšími

Židovské transporty nepatria do mora ľahostajnosti- nútia nás byť lepšími

25. marca 1942, teda pred 80 rokmi, odišiel zo Slovenska transport tisíc židovských dievčat do nacistického tábora v Osvienčime.

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vydalo k dnešnému smutnému výročiu nasledujúce stanovisko:

„Sme presvedčení, že toto všetko sa nemalo stať. Poškodilo to naše kolektívne svedomie a spochybnilo to hlavné, čo je naším poslaním – a to nasledovanie Pána Ježiša Krista v láske k ľuďom bez ohľadu na to, z akého národa pochádzajú. Minulosť sa nás týka. Je v nás, participujeme na nej. Historické fakty o deportáciách slovenských Židov je potrebné neustále prenášať do vzdelávania. Nedovoliť ich relativizáciu a spochybňovanie. Nesmieme dopustiť, aby sa utopili v mori ľahostajnosti. Nebuďme dnes rovnako ľahostajní ani k mnohým neprávostiam, ľudským biedam, utrpeniu a najmä vojenským konfliktom vo svete. Skutočná láska je cítiaca, aktívna a tvorivá. Prosme Boha, aby nám dal silu v láske a činorodosti sa postaviť proti každej nespravodlivosti, ktorá sa deje.“

---------------------------------------------------------------------------

Pedagógovia Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove (EKG) pátrali po osudoch vylúčených židovských žiakov a žiačok. Doposiaľ zistili, že zo 102 vylúčených židovských žiakov boli v prvom transporte štyri bývalé žiačky EKG. Dňa 25.3.1942 boli z Popradu transportované:
Alžbeta Silbersteinová, ktorá bola žiačkou VII. triedy – septima v školskom roku 1939/1940. V deň, keď transport došiel do Osvinečimu – 26.3.1942, dovŕšila 20 rokov. Svoje narodeniny však nemohla osláviť v kruhu svojich najbližších.
Magdaléna Amsterová, žiačka V. triedy – kvinta, pochádzala z veľmi dobre situovanej prešovskej rodiny. Napriek tomu nebolo možné, aby sa vyhla transportu. Zahynula v Osvienčime vo veku 19 rokov.
Najmladšou zo štvorice bola Magdaléna Hartmannová, žiačka IV. triedy – kvarty, mala 17 rokov.
Štvrtou žiačkou bola Klára Lustbáderová z V. triedy – kvinty, bola dcérou notára. Klára je jedinou žiačkou EKG z prvého transportu, ktorá prežila.

„Naším zámerom je poukázať na neprípustnosť takéhoto konania a vzdelávať žiakov gymnázia v hodnotách tolerancie, priateľstva a pomoci druhým. Aj preto sme pripravili projekt: Prázdna stolička. Jeho poslaním je pátrať po osudoch vylúčených žiakov a prenášať poznatky o ich živote a spoločenských pomeroch vtedajšej doby súčasným žiakom. Cez poznanie histórie a osudov sa neustále musíme snažiť, aby sa tieto udalosti nikdy neopakovali.“ Miroslav Čurlík, koordinátor projektu Prázdna stolička, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov.