Stanovisko ECAV na Slovensku k zmenám o darovaní 2%

Stanovisko ECAV na Slovensku k zmenám o darovaní 2%

Stanovisko Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k navrhovaným zmenám o darovaní 2%
 
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV na Slovensku) so znepokojením sleduje navrhované zmeny o darovaní 2% z daní. Mnohé neziskové organizácie robia dobrú a užitočnú službu pre spoločnosť, často krát sa angažujú práve v oblastiach, kde pomoc štátu absentuje, zlepšujú kvalitu života ľudí zo znevýhodnených skupín, pomáhajú rozvíjať a udržiavať duchovné a kultúrne dedičstvo. Dôležitú časť príjmov týchto organizácií tvoria práve 2% z daní. 

Navrhovaný zákon tak výrazne obmedzí, alebo dokonca znemožní ich službu spoločnosti a v konečnom dôsledku na to doplatia tí, ktorým je táto služba určená. Navrhované zmeny v zákone navyše pôsobia demotivujúco pre tých, ktorí pomáhajú ako dobrovoľníci, ak by neziskové organizácie boli nútené žiadať o viac dobrovoľníckej služby.


ECAV na Slovensku vníma navrhované zmeny v zákone ako nespravodlivé voči tým, ktorí pomáhajú, aj voči tým, ktorým je táto služba určená a považuje tento spôsob riešenia za nesprávny.


ECAV na Slovensku sa obracia na Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny a na Vládu SR, aby návrh zmeny zákona prehodnotili.