Zbierka: Pomoc cirkvám na východe Slovenska po zemetrasení

Zbierka: Pomoc cirkvám na východe Slovenska po zemetrasení

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyhlasuje finančnú zbierku na pomoc cirkvám, ktorých sakrálne budovy boli poškodené, či úplne zničené nedávnym zemetrasením na východnom Slovensku.
Pomoc nie je určená pre fyzické osoby, ale pre cirkevné organizácie, na opravu kostolov. Zasiahnutá bola predovšetkým gréckokatolícka a rímskokatolícka cirkev.  

Aktuálne informácie o následkoch zemetrasenia v rámci prešovského biskupstva Gréckokatolíckej cirkvi:

"Celkovo máme poškodených 50 budov, z toho 23 objektov patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Ide o 5 farských budov, 43 chrámov, jedna samostatná zvonica a jedna galéria. Poškodenia predstavujú zväčša vnútorné a vonkajšie praskliny v stenách a klenbách. V najhoršom stave sú 3 chrámy v obciach Korunková, Sopkovce a Pakostov, ktoré sú aktuálne kvôli statickému narušeniu pre verejnosť uzavreté. Celková odhadovaná suma potrebná na najnutnejšie opravy je aktuálne cca. 482 tis. eur. Ďakujeme pekne za všetku vašu pomoc." Daniel Dzurovčin, delegát pre ekonomiku, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Názov zbierky: "Pomoc cirkvám na východe Slovenska po zemetrasení"
Číslo účtu: SK42 0200 0011 6900 0044 3012
Variabilný symbol: 663 700

Aktuálny stav k 26.10.2023:
cca. 1 000€


Zbierka bude trvať zatiaľ neurčenú dobu. Každú ďalšiu doplňujúcu informáciu aj použitie prostriedkov budeme zverejňovať. Súcitíme so všetkými, ale bohužiaľ, nevieme pomôcť každému.

"Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov" Galatským 6, 2