Modra-Kráľová

Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Kráľová
Adresa Národná 27, 900 01 Modra-Kráľová
Telefónne číslo +421 903 957 440
E-mail shornanova@gmail.com
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web https://ecavkralova.sk
Facebook https://www.facebook.com/CZ-ECAV-Modra-Kr%C3%A1%C4%BEov%C3%A1-110658683910625

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. , shornanova@gmail.com
Zborový dozorca: Miloš Ružek
Kantorka: Mgr. art. Lýdia Cibulová
Kantorka: Dis. art. Lenka Lennerová

Ďalšie informácie

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 09:00 a o 14:00.